Γιάννης Μυλωνάς

Διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bsc) από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μιλά Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά. Επίσης, κατέχει το Δίπλωμα Proficiency ECDL και έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια πάνω στις νέες τεχνολογίες και στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.
Διαθέτει εμπειρία 3 χρόνων στη Δια Βίου Μάθηση σε επίπεδο διδασκαλίας με εξειδίκευση στις νέες μεθόδους διδασκαλίας (e-learning) και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Ενηλίκων. Επιπλέον, είναι εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες και το σχεδιασμό και διαχείριση ιστοσελίδων καθώς διαχειρίζεται αρκετές ιστοσελίδες. Έχει γνώσεις σε πληροφοριακά συστήματα και τις χρηματοοικονομικές βάσεις δεδομένων καθώς διαθέτει αξιοσημείωτη εμπειρία σε λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλών εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, ως οικονομικός σύμβουλος, σχετικά με την επιχειρηματικότητα ( νεανική, γυναικεία και ΜΜΕ επιχειρηματικότητα), με την ανεργία (έργα ΤΟΠΣΑ), με πολιτιστικούς φορείς, με αγροτική ανάπτυξη, κλπ.
Τον ελεύθερο του χρόνο προτιμά να βλέπει ταινίες, να παίζει κιθάρα και να ταξιδεύει.

“…τα αγαθά κόποις κτώνται…”