Έργο Entreled | Οι εταίροι ξεκινούν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών και διαδικτυακής μάθησης χωρίς αποκλεισμούς

Οι εταίροι του έργου Entreled συναντήθηκαν στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 20-21 Νοεμβρίου 2023 για να εγκαινιάσουν επίσημα το διετές έργο τους στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η εναρκτήρια συνάντηση φιλοξενήθηκε από τη VAVM με συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στις τομεακές εγκαταστάσεις κατάρτισης και στα γραφεία του οργανισμού LESTU.

Η κοινοπραξία αποτελείται από οργανισμούς από τη Λιθουανία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών και διαδικτυακής κατάρτισης με επίκεντρο τις έννοιες της κυκλικής οικονομίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η πρώτη ημέρα κάλυψε σημαντικά θέματα σχεδιασμού του έργου, όπως ο καθορισμός ρόλων διακυβέρνησης, η αναθεώρηση χρονοδιαγραμμάτων και η σύνταξη πλαισίων αξιολόγησης και σχεδίων διαχείρισης κινδύνων. Οι εταίροι άρχισαν επίσης να σκιαγραφούν τις δραστηριότητες διάδοσης και διερεύνησαν τις επιλογές επωνυμίας για τα αποτελέσματα. Το ομαδικό δείπνο επέτρεψε την περαιτέρω δικτύωση με αυθεντική λιθουανική κουζίνα.

Οι συνεδριάσεις της δεύτερης ημέρας εμβάθυναν στις λεπτομέρειες των δύο βασικών πνευματικών αποτελεσμάτων – των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και του διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην αποσαφήνιση των καθηκόντων των εταίρων που συνδέονται με τη δημιουργία του υλικού και τα ορόσημα ανάπτυξης της πλατφόρμας κατά τους επόμενους μήνες.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την εξέταση εκκρεμών ερωτήσεων και ένα κοινό γεύμα. Συνολικά, η εναρκτήρια ΠΜΔ χρησίμευσε για να προσανατολίσει τους εταίρους στους στόχους, να συντονίσει την υλικοτεχνική υποδομή του σχεδίου εργασίας και να εδραιώσει τις σχέσεις για την εντατική φάση σχεδιασμού και πιλοτικής εφαρμογής του Entrele.

Scroll to Top