Έρευνα για τις γυναίκες επιχειρηματίες featured

Έρευνα για τις γυναίκες επιχειρηματίες

Η p-consulting.gr και η Ένωση Γυναικών Πάτρας, διεξάγουν διαδικτυακή έρευνα για τις γυναίκες επιχειρηματίες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ ΚΑ2 WinOnLine. Ο στόχος του έργου είναι η εκπαίδευση και η καθοδήγηση των γυναικών άνω των 40 ετών, με χαμηλές ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες, προκειμένου να γίνουν e-επιχειρηματίες.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε γυναίκες που ενδιαφέρονται για την e-επιχειρηματικότητα ή/και είναι e-επιχειρηματίες. Η έρευνα διεξάγεται σε όλες τις χώρες των εταίρων, Φινλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Λιθουανία και Ελλάδα. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, σεβόμενοι τις επιταγές του G.D.P.R.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας για τις γυναίκες επιχειρηματίες;Έρευνα για τις γυναίκες επιχειρηματίες 1

Ο σκοπός της έρευνας είναι:

  • η διερεύνηση των υφιστάμενων γνώσεων σε ό,τι αφορά την e-επιχειρηματικότητα,
  • η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την πληροφορική και το μάρκετινγκ,
  • ο εντοπισμός των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, με θέμα την e-επιχειρηματικότητα.

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα βοηθήσουν τους εταίρους του Έργου στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού για το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ ή τηλεφωνικά στο 2611.811.200.

Scroll to Top