Έρευνα για εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πληροφορικής

Η p-consulting.gr διοργανώνει διαδικτυακή έρευνα για εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πληροφορικής, με στόχο τη διερεύνηση των υφιστάμενων εργαλείων και των πρακτικών της εκμάθησης Πληροφορικής σε άτομα τρίτης ηλικίας. Η διαδικτυακή έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ Slow Learning. To Έργο στοχεύει στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών Πληροφορικής, με σκοπό να αποκτήσουν τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες, για να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά τα άτομα άνω των 55, στις νέες τεχνολογίες. Τα άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών, είναι μια ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων και η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες τους.

 

Πού απευθύνεται η έρευνα και ποιος είναι ο σκοπός της;Έρευνα για εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πληροφορικής 3

Η διαδικτυακή έρευνα απευθύνεται σε εκπαιδευτές και επαγγελματίες πληροφορικής, καθώς και σε εκπαιδευτικά κέντρα που ασχολούνται με την εκπαίδευση πληροφορικής σε άτομα άνω των 55.

Ο σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή δεδομένων σχετικά με τις καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές, μεθόδους και εργαλεία στην εκπαίδευση Πληροφορικής σε άτομα τρίτης ηλικίας. Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα βοηθήσουν τους εταίρους στη δημιουργία ενός ευρετηρίου καλών πρακτικών στην εκμάθηση Πληροφορικής σε άτομα άνω των 55, που θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Έργου.

Η έρευνα για εκπαιδευτικούς οργανισμούς διεξάγεται σε όλες τις χώρες των εταίρων, Σλοβενία, Δανία, Ελλάδα και Ισπανία. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, σεβόμενοι τις επιταγές του G.D.P.R.

 

 

Scroll to Top