έρευνα για την 3η ηλικία featured

Πόσο έτοιμοι είστε για την 3η ηλικία;

Έρευνα σχετικά με την προετοιμασία των ενηλίκων για τη μετάβασή τους στην 3η ηλικία και 4η ηλικία

 

Η p-consulting.gr, ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Έργου “Sen Quality – Preparation for later life”, υλοποιεί online έρευνα σχετικά με την προετοιμασία των ενηλίκων για τη μετάβασή τους στην 3η ηλικία και 4η ηλικία.

 

Το Έργο Sen Quality

Το Sen Quality έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενηλίκων άνω των 40 ετών, για τη σημασία της ενεργού γήρανσης και το σχεδιασμό της ζωής τους μετά την ηλικία των 60 ετών και τη συνταξιοδότηση τους.

Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί μία ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα περιέχει σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμα εργαλεία, για την ανάπτυξη ατομικών προγραμμάτων ενεργού γήρανσης, ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και προτεραιότητες κάθε χρήστη.

 

Online έρευναΠόσο έτοιμοι είστε για την 3η ηλικία; 1

Από την 1η έως την 19η Μαρτίου 2021, διεξάγεται online έρευνα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το αν τα άτομα άνω των 40 ετών προγραμματίζουν από νωρίς τη ζωή τους μετά τα 60 έτη και τη συνταξιοδότηση τους και ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους επικεντρώνονται για την ενεργό γήρανση τους.

Η έρευνα διεξάγεται ταυτόχρονα σε Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία, Κύπρο, Σλοβενία Πολωνία και Ιταλία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός οδηγού για την ενεργό γήρανση.

 

Συμμετοχή στην έρευνα

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται online στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ερωτηματολόγιο Έρευνας

Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ή για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα έργου της p-consulting.gr, στο τηλέφωνο 2611.811.200 ή να στείλουν μήνυμα στα ακόλουθα emails: info@p-consulting.gr, mt@p-consulting.gr, cms@p-consulting.gr.

Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν από το ερωτηματολόγιο, θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από την ομάδα του Έργου SEN QUALITY, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ ΕΕ και το ισχύον εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

Μείνετε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας!

 

Scroll to Top