Αγγελική Αντζουλάτου

Business Devil-oper

Η Αγγελική Αντζουλάτου είναι Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, κάνοντας μεταπτυχιακό  στον τομέα της Διασφάλισης Ποιότητας και Τεχνολογίας, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η δεκαετής εμπειρία στην σύνταξη και την επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, της δίνει την δυνατότητα να καταγράφει τις ιδιαιτερότητες και να εντοπίζει τα προβλήματα μίας επιχείρησης. Έπειτα από ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, να παρέχει συμβουλές βελτίωσης και ενδυνάμωσης μιας επιχείρησης.

Είναι συνεπής, πειθαρχημένη και πιστεύει στον όρο συνεργάτης (συν – αποφασίζουμε) και έτσι αντιμετωπίζει τους πελάτες. Στόχος της είναι να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες, βέλτιστες λύσεις υψηλής ποιότητας, επιζητώντας την επιτυχία.Η πολυετής εμπειρία της στην διαχείριση έργων (δημόσιων και ιδιωτικών) την οδηγεί στην σύνταξη ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων τα οποία αποτελούν τη βάση για την μέτρηση της χρονικής περιόδου και της παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Στόχος της είναι να φέρει σε αρμονία τις διαδικασίες, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του έργου τα οποία θεωρεί ότι είναι από τα βασικότερα εργαλεία διοίκησης του, για την επίτευξη του στόχου.

…αγαπημένη της φράση: 

τα πάντα ρεί…

Αγγελική Αντζουλάτου

Scroll to Top