Αναπτύσσοντας πρακτικές αναγεννητικού τουρισμού: Δείτε τον Οδηγό του AGORA

Ο Οδηγός αναγεννητικού τουρισμού είναι ένα περιεκτικό έγγραφο που καταγράφει τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ανάπτυξη εμπειριών αναγεννητικού τουρισμού. Ο Οδηγός εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου AGORA, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση πρακτικών βιώσιμου και αναγεννητικού τουρισμού και η σύμπραξή του περιλαμβάνει οργανισμούς από τη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Σύντομα, ο Οδηγός θα είναι διαθέσιμος και διαδικτυακά, στα γαλλικά, ισπανικά, βουλγαρικά, ιταλικά, νορβηγικά και ελληνικά.

Ο Οδηγός στοχεύει στην παροχή πρακτικών οδηγιών προς τις ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν πρακτικές αναγεννητικού τουρισμού. Αποτελεί επίσης σημαντική πηγή για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν στην προώθηση πρακτικών βιώσιμου τουρισμού. Ο Οδηγός έχει σχεδιαστεί για να είναι προσιτός και φιλικός προς το χρήστη και περιλαμβάνει μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων, βέλτιστες πρακτικές και προφίλ χωρών.

Μια από τις ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες του Οδηγού είναι τα Προφίλ των Χωρών, τα οποία παρέχουν μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του αναγεννητικού τουρισμού σε διάφορες ευρωπαϊκές Χώρες. Το προφίλ της Ελλάδας, για παράδειγμα, αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ανάπτυξης πρακτικών αναγεννητικού τουρισμού στη χώρα. Η  συγκεκριμένη ενότητα, συζητά τη μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, η οποία την καθιστά ιδανικό προορισμό για αναγεννητική τουριστική ανάπτυξη. Περιγράφει επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην υλοποίηση βιώσιμων πρακτικών, όπως οι περιορισμένοι πόροι και η έλλειψη ευαισθητοποίησης και κατάρτισης.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ο Οδηγός συνιστά μια σειρά λύσεων, όπως οι συνεργατικές προσπάθειες μεταξύ των ΜΜΕ και άλλων ενδιαφερομένων, τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο οδηγός υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των πρακτικών υπεύθυνου τουρισμού που ωφελούν τόσο τις τοπικές κοινότητες όσο και το περιβάλλον.

Τέλος, ο Οδηγός αποτελεί πολύτιμη πηγή για όποιον και όποια ενδιαφέρεται να αναπτύξει πρακτικές βιώσιμου και αναγεννητικού τουρισμού. Παρέχει πρακτικές συστάσεις και μελέτες περιπτώσεων που μπορούν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να υιοθετήσουν πρακτικές αναγεννητικού τουρισμού. Το προφίλ της Ελλάδας παρέχει μια εικόνα των ευκαιριών και των προκλήσεων της ανάπτυξης αναγεννητικών τουριστικών πρακτικών στην περιοχή.

Μείνετε συντονισμένοι για νεότερα σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου AGORA, καθώς ξεκινούμε αυτό το ταξίδι προσανατολισμού προς ένα χωρίς αποκλεισμούς, αναγεννητικό μέλλον τουρισμού!

Επιπλέον ακολουθείτε εδώ:

Facebook                           Instagram                           LinkedIn

Scroll to Top