Η Ανεργία στους νέους στην Ελλάδα (Β΄Τρίμηνο 2015)

Ανεργία στους νέους στην Ελλάδα

Το ποσοστό ανεργίας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε το Β΄ Τρίμηνο 2015 κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το Α΄ Τρίμηνο 2015 και συγκεκριμένα ανήλθε σε 24,6%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2014, παρατηρείται η ίδια ποσοστιαία μείωση, δηλαδή κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Το ποσοστό ανεργίας στους νέους μειώθηκε κατά το Β΄ Τρίμηνο 2015 σε 40,46% έναντι 44 % που υπήρχε το Ά Τρίμηνο 2015. Παρόλα αυτά παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 40,46% στις ηλικίες 15-29 ετών, σε 23,84% στις ηλικίες 30-44 ετών και 18,48% στις ηλικίες 45-65 ετών. Το επόμενο διάγραμμα δείχνει πώς διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας ανά τρίμηνο επί ένα έτος, ανά κατηγορία ηλικίας.

 

Scroll to Top