Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για την ενεργό γήρανση

Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για την ενεργό γήρανση

Online Αυτό-Αξιολόγηση για τη μετάβαση στην τρίτη ηλικία.

Η p-consulting.gr, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ KA2 SenQuality Preparation for Later Life (αρ. έργου 2020-1-DE02-KA204-007435), συμμετέχει στη φάση της πιλοτικής δοκιμής ενός ψηφιακού εργαλείου αυτό-αξιολόγησης του προσωπικού σχεδιασμού κάθε ατόμου, για τη μετάβαση του στην τρίτη ηλικία, η οποία πραγματοποιείται σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Πολωνία, Σλοβενία και Κύπρο.

Οι εταίροι του έργου SenQuality στοχεύοντας στην προετοιμασία για την τρίτη ηλικία και στην ενεργό γήρανση, έχουν αναπτύξει το ψηφιακό αυτό εργαλείο που βοηθάει στον προσωπικό σχεδιασμό κάθε ατόμου, σε σχέση με τους ακόλουθους 9 (εννέα) τομείς:

  1. Οικονομικός Προγραμματισμός.
  2. Έκτακτες ανάγκες και εξαιρετικές περιστάσεις.
  3. Πνευματική και σωματική κατάσταση.
  4. Στέγαση.
  5. Εξωτερική εμφάνιση και παρουσία.
  6. Κοινωνικές σχέσεις.
  7. Υγεία.
  8. Ελεύθερος χρόνος: επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων και καθημερινής ρουτίνας.
  9. Εργασία και απασχόληση.

Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας και να πραγματοποιήσετε την αυτό-αξιολόγηση, σε όποιους 2 (δύο) τομείς επιθυμείτε από τους 9 (εννέα) που περιγράφονται και αναπτύσσονται (ή εφόσον το επιθυμείτε σε όλους τους τομείς).

Μπορείτε να μπείτε στο online εργαλείο εδώ, και να εγγραφείτε με το λογαριασμό σας email και έναν κωδικό που θα επιλέξετε. Κατόπιν, μπορείτε να μπείτε στο online ερωτηματολόγιο εδώ για την καταγραφή των εμπειριών/απόψεων σας.

Οι απόψεις σας σχετικά με το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης θα μας βοηθήσουν σημαντικά στην οριστικοποίηση και ολοκλήρωση αυτής της καινοτόμου προσέγγισης, στην ενεργό γήρανση και τη μετάβαση στην τρίτη ηλικία.

Μείνετε μαζί μας για περισσότερα νέα!

Scroll to Top