Γνωρίζετε το Έργο e-VET4AI;

Το έργο e-VET4AI

Το έργο e-VET4AI,  είναι ένα έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες, ξεκινώντας από τον Νοέμβρη του 2021 και φτάνοντας μέχρι τον Οκτώβρη του 2023.

Στόχος

Το e-VET4AI έχει στόχο:

 • Την υποστήριξη των εκπαιδευτών, σε μαθήματα κατάρτισης για μηχανικούς, για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Την δημιουργία αισθήματος αυτοπεποίθησης στη χρήση νέων μεθοδολογιών διδασκαλίας.

Με σκοπό:

 • Την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο του DigCompEdu.
 • Την εφαρμογή μεθοδολογιών μικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων Διεθνών συνεργασιών.
 • Τον προσδιορισμό και τη δοκιμή ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΚΚ), ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0.
 • Την αύξηση της ψηφιακής ετοιμότητας των ιδρυμάτων ΕΕΚ για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας Covid 19 (και οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που απαιτεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση) στη διδασκαλία στην τάξη, ειδικά σε βιομηχανικά και τεχνικά προγράμματα ΕΕΚ.

Πως θα επιτευχθεί ο στόχος του

Γνωρίζετε το Έργο e-VET4AI; 3Το έργο e-VET4AI, προκειμένου να υποστηρίξει έμπρακτα τους εκπαιδευτές ΕΕΚ και ιδιαίτερα αυτούς που σχετίζονται με την Βιομηχανία 4.0, θα δημιουργήσει τρία ψηφιακά εργαλεία, τα οποία αναλύονται παρακάτω.

Μέσω του έργου, θα δημιουργηθεί ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για την επάρκεια ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών (e-VET SAT). Το ψηφιακό εργαλείο αυτό, έχει στόχο να ελέγξει το επίπεδο Ψηφιακής Επάρκειας Δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και να σκιαγραφήσει τη σταδιακή απόκτηση τους.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα και μια εφαρμογή (e-VETrainers Platform and App). Η ψηφιακή πλατφόρμα και η εφαρμογή, θα σχεδιαστούν προκειμένου να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς, στην διαχείριση της διδασκαλίας εξ αποστάσεως. Επιπλέον, θα τους διευκολύνουν στην δημιουργία ψηφιακών μαθήματων, τα οποία θα συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο διαδικτυακό χώρο.

Τρίτο ψηφιακό εργαλείο του έργου, αποτελεί το μοντέλο εκπαίδευσης e-VET4AI (e-VET4AI TM). Το συγκεκριμένο εργαλείο, θα απευθύνεται στο σύστημα εκπαίδευσης των μηχανικών, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και την ανάλυση δεδομένων (DA).

Ποια είναι η ομάδα του έργου

Οι φορείς που υλοποιούν το e-VET4AI είναι 7 και προέρχονται από την Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και το Βέλγιο και είναι αναλυτικά οι παρακάτω:

 1. ITKAM, Italienische Handelskammer Fur Deutschland, από την Γερμανία.
 2. Confindustria Veneto SIAV S.p.A., από την Ιταλία.
 3. Asociacion De Centros De Formacion Tecnico Profesional De Inciativa Social De Euskadi Hetel Heziketa Teknikoko Elkartea De Durango (Bizkaia), από την Ισπανία.
 4. ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi Per L’education – Societa’ Consortile A R.L., από την Ιταλία.
 5. p-consulting.gr, από την Ελλάδα.
 6. CBE – Cooperation Bancaire Pour l’ Europe, από το Βέλγιο.
 7. Qualifizierungszentrum Region Riesa GmbH, από την Γερμανία.

Οι εκπρόσωποι των φορέων, από την αρχή της υλοποίησής του, συναντιούνται on-line, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Στις συναντήσεις αυτές, έχουν τεθεί και συμφωνηθεί τα πλαίσια της υλοποίησής του έργου. Όπως, το χρονοδιάγραμμα και οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους.

Ποιους αφορά 

 • Εκπαιδευτές και Βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και φορείς προέλευσης των εκπαιδευτών.
 • Εκπαιδευόμενους των ΕΕΚ (σπουδαστές και εργαζόμενοι).
 • Μεταλλομηχανικές εταιρείες.
 • Εκπαιδευτικοί φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Εταιρείες Μηχανικών.
 • Οργανισμοί διαχείρισης ΕΕΚ.
 • Οργανισμοί Μηχανικών.

Εάν ανήκεις λοιπόν, σε κάποια από τις παραπάνω ομάδες, το έργο e-VET4AI σε αφορά!

Μείνε συντονισμένος για περισσότερα νέα και εξελίξεις εδώ!

Scroll to Top