Δημιουργία της ψηφιακής βιβλιοθήκης του έργου EmpowerAI

Το έργο EmpowerAI, αναγνωρίζει τις μετασχηματιστικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην ενδυνάμωση των γυναικών επιχειρηματιών, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους προσπάθειες. Το έργο υλοποιείται από 5 φορείς από την Ιρλανδία, τη Φινλανδία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία.

Ένα από τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν είναι το EmpowerAI Compendium, μία ψηφιακή βιβλιοθήκη εργαλείων ΑΙ, πολύτιμο βοήθημα για τις γυναίκες επιχειρηματίες και τους εκπαιδευτές ΕΕΚ. Για τη δημιουργία της ψηφιακής βιβλιοθήκης, οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν έρευνα για τη χαρτογράφηση υφιστάμενων περιπτωσιολογικών μελετών και τον προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη μιας επιχείρησης που ιδρύεται ή/και αναπτύσσεται, οι οποίες θα ενταχθούν στη ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Η χαρτογράφηση των υφιστάμενων περιπτωσιολογικών μελετών θα γίνει σε 3 φάσεις:

  • Θα δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση ΑΙ τεχνολογιών και θα απευθύνεται σε γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες είτε χρησιμοποιούν εργαλεία ΑΙ είτε όχι, καθώς και σε ειδικούς στην επιχειρηματικότητα και τη χρήση τεχνολογιών ΑΙ στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
  • Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή έρευνα σε εθνικό επίπεδο από τους εταίρους του έργου, με την αποστολή του ερωτηματολογίου σε γυναίκες επιχειρηματίες και ειδικούς.
  • Κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που θα συλλεχθούν, θα επιλεγούν 2 τουλάχιστον επιχειρηματίες από κάθε χώρα για προσωπικές συνεντεύξεις. Αυτές θα πραγματοποιηθούν στη βάση ενός δομημένου ερωτηματολογίου που θα αναπτυχθεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Στόχος είναι να συλλεγούν οι καλύτερες περιπτωσιολογικές μελέτες, για να ενταχθούν στη ψηφιακή βιβλιοθήκη του έργου.

Ο προσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών θα γίνει σε 2 φάσεις:

  • Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για την αναζήτηση, στις χώρες των εταίρων του έργου, παραδειγμάτων γυναικείας επιχειρηματικότητας που έχουν εντάξει αποτελεσματικά τη χρήση εργαλείων ΑΙ στην εργασία τους.
  • Θα επιλεγούν 2 περιπτώσεις από κάθε εταίρο και θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις βασισμένες σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, με τα άτομα/επιχειρήσεις/οργανισμούς , για μεγαλύτερη ανάλυση των δεδομένων. Τα αποτελέσματα τους θα ενταχθούν στη ψηφιακή βιβλιοθήκη του έργου σαν βέλτιστες πρακτικές. Θα δημιουργηθεί, επίσης, ένα βίντεο με τις συνεντεύξεις αυτές, το οποίο επίσης θα ενταχθεί στη ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Στο EmpowerAI Compendium στοχεύουμε να συγκεντρώσουμε τη γνώση και εμπειρία γυναικών επιχειρηματιών που αξιοποίησαν τη δύναμη των τεχνολογιών ΑΙ, ώστε να γίνει οδηγός στο δρόμο προς την επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία και για άλλες γυναίκες. Να ξεκλειδώσει νέες προοπτικές ευκαιριών και ενδυνάμωσης για τις γυναίκες επιχειρηματίες, ωθώντας τες προς την επιτυχία στη ψηφιακή εποχή.

Scroll to Top