Δημοσιεύθηκε το 4ο newsletter του έργου EU Leaders! Το 4ο newsletter.

Η p-consulting.gr μαζί με τη σύμπραξη του έργου EU Leaders, δημοσίευσαν το 4ο newsletter του έργου. Βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά στη λήξη του έργου και η αποστολή μας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της σύγχρονης ηγεσίας, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και δεξιότητες e-ηγεσίας, έχει σχεδόν επιτευχθεί.

Στο 4ο newsletter του έργου, θα ανακαλύψετε περισσότερα για τα παραδοτέα του έργου, τα οποία είναι τα παρακάτω αλλά και για τα επόμενά μας βήματα:

  1. Οδηγό για την ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών σε κατάλληλα ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας.
  2. Το μοντέλο e-ηγεσίας που έχει υιοθετηθεί από τεχνολογικές και μη τεχνολογικές επιχειρήσεις.
  3. Το υψηλής τεχνολογίας μάθημα για τους e-ηγέτες.
  4. Η εκπαιδευτική online πλατφόρμα μάθησης για τους ηγέτες.
  5. Το πλαίσιο πιστοποίησης για τις δεξιότητες της e-ηγεσίας.

Βρείτε τα παραδοτέα του έργου διαθέσιμα εδώ!

Οι εταίροι ολοκλήρωσαν τη φάση πιλοτικής εφαρμογής της εκπαιδευτική online πλατφόρμα μάθησης για τους ηγέτες και του πλαισίου πιστοποίησης για τις δεξιότητες της e-ηγεσίας, με τη συμμετοχή πάνω από 30 e-ηγετών, από Ελλάδα, Πορτογαλία, Γερμανία, Σλοβενία, Ολλανδία και Κύπρο.

Έχουν αρχίσει ήδη να διεξάγονται οι εκδηλώσεις προώθησης τόσο του έργου αλλά και των παραδοτέων του, με τη μορφή σεμιναρίων και εργαστηρίων!

Μην χάσετε την ευκαιρία να εξοπλιστείτε με τις καλύτερες e-δεξιότητες και να οδηγήσετε την επόμενη εποχή ηγεσίας.

Διαβάστε το 4ο newsletter του έργου EU Leaders και ενημερωθείτε για το μέλλον της ηγεσίας!

Scroll to Top