Διαδικτυακή συνάντηση για το InclEUsion

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων για το Ευρωπαϊκό Έργο inclEUsion. Το Έργο InclEUsion απευθύνεται στους εκπαιδευτές ενηλίκων, που συμμετέχουν σε δράσεις μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης για μετανάστες με αναπηρίες. Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του Έργου από Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Κύπρο και Ελλάδα.

Τι συζητήθηκε στην διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων;

Διαδικτυακή συνάντηση για το InclEUsion 3Το πρώτο παραδοτέο του Έργου είναι μια διαδραστική βάση δεδομένων, που θα περιέχει βασικές πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με τις τελικές λεπτομέρειες, καθώς η βάση δεδομένων θα είναι σύντομα έτοιμη και διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Έργου.

Το δεύτερο θέμα συζήτησης ήταν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα δημιουργηθεί για τους εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι εταίροι έδωσαν τις προτάσεις τους, σχετικά με την ανάπτυξη και τη δομή του εκπαιδευτικού υλικού. Κάθε εταίρος ορίστηκε υπεύθυνος για την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής ενότητας.

Τέλος, ορίστηκαν οι επόμενες δραστηριότητες και τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση του Έργου. Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 11 Νοεμβρίου 2020, καθώς οι δια ζώσης συναντήσεις είναι πολύ δύσκολο να διεξαχθούν λόγω των συνθηκών που επικρατούν, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

Scroll to Top