διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας

Έρευνα για τις διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας

Ευρωπαϊκή έρευνα σε άτομα που αναζητούν εργασία και υπευθύνους HR.

Η p-consulting.gr διεξάγει online έρευνα για τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας λόγω φύλου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ “O’Bias Your Future”.

Τι αφορά το “OBias Your Future”.

Το έργο OBias Your Future στοχεύει στην καταπολέμηση των έμφυλων προκαταλήψεων στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από ένα σύνολο δράσεων και εργαλείων που θα παράξει, επιδιώκει να συμβάλει στον περιορισμό των πρακτικών που δημιουργούν εμπόδια στην ισότιμη διεκδίκηση θέσεων εργασίας, τόσο για τις γυναίκες, όσο και για τους άνδρες.

Το έργο υλοποιείται από εξειδικευμένους φορείς και επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Κολλέγια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Πορτογαλία, Ισπανία, Πολωνία, Κύπρο, Ελλάδα και Γερμανία.

H έρευνα μας.

Έρευνα για τις διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας 1Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, έχει ξεκινήσει μια πανευρωπαϊκή έρευνα, με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών σε ό,τι αφορά το φαινόμενο των διακρίσεων λόγω φύλου στην αγορά εργασίας.

Στην έρευνα μπορούν να συμμετέχουν:

  • Άτομα που αναζητούν εργασία.
  • Υπεύθυνοι σε τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού/εξειδικευμένα στελέχη πρόσληψης προσωπικού.

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης σε ό,τι αφορά θέματα έμφυλων προκαταλήψεων.

Η έρευνα είναι ανοιχτή, δημόσια και ανώνυμη και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετέχουν συμπληρώνοντας το σχετικό online ερωτηματολόγιο:

  • Ερωτηματολόγιο για τα άτομα που αναζητούν εργασία.
  • Ερωτηματολόγιο για τους υπευθύνους σε τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού/εξειδικευμένα στελέχη πρόσληψης προσωπικού.

Ο μέγιστος χρόνος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου είναι 10 λεπτά.

Η καταπολέμηση των έμφυλων προκαταλήψεων είναι ευθύνη όλων μας!

Scroll to Top