διακρατική συνάντηση featured

2η Διακρατική Συνάντηση για το SlowLearning

2η Διακρατική Συνάντηση για το SlowLearning 1Η 2η διακρατική συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ KA2, SlowLearning αρχικά ήταν να πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 16 & 17 Ιουνίου 2020, στα γραφεία της p-consulting.gr στην Πάτρα. Λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, η συνάντηση των εταίρων του έργου, διεξήχθη διαδικτυακά στις 09 Ιουνίου 2020. Οι εταίροι του έργου είναι φορείς από Σλοβενία, Δανία, Ελλάδα και Ισπανία.

Η p-consulting.gr, εταίρος του Έργου στην  Ελλάδα, έχει αναλάβει τη ψηφιακή υλοποίηση του. Ένα από παραδοτέα είναι η online εκπαιδευτική πλατφόρμα για την εκπαίδευση εκπαιδευτών πληροφορικής, καθώς η εταιρεία διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση online εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Slow Learning στοχεύει στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών πληροφορικής προκειμένου να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διδασκαλία ατόμων τρίτης ηλικίας στη χρήση νέων τεχνολογιών.

 

Θέματα συζήτησης στη διακρατική συνάντηση

2η Διακρατική Συνάντηση για το SlowLearning 2

Αρχικά, οι εταίροι παρουσίασαν την τρέχουσα κατάσταση στις χώρες τους, λόγω της πανδημίας, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην υλοποίηση του έργου εξαιτίας της. Η διακρατική συνάντηση στόχευε στο να συζητήσουν οι εταίροι τα επόμενα βήματα του Έργου. Συγκεκριμένα, σε όλες τις χώρες των εταίρων θα διεξαχθεί online έρευνα για τους εκπαιδευτές πληροφορικής. Ο στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή των υφιστάμενων αποτελεσματικών εργαλείων και πρακτικών, για την εκπαίδευση πληροφορικής στα άτομα τρίτης ηλικίας. Επιπλέον, μέσα στον επόμενα μήνα θα δημοσιευτεί το δεύτερο newsletter του Έργου στις επίσημες γλώσσες των εταίρων. Τέλος, καθόρισαν τις επερχόμενες δραστηριότητες καθώς και τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρήσουν.

 

Εταίροι του Έργου είναι το Ljudska Univerza από τη Σλοβενία, η SOSU από τη Δανία, η p–consulting.gr από την Ελλάδα και οι CDEA και Estrategia y Organización SA από την Ισπανία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου SlowLearning

Scroll to Top