διαχείριση αστικού πρασίνου featured

Διαχείριση Αστικού Πρασίνου

Διαδραστική Βάση Δεδομένων για τη δημιουργία και διαχείριση αστικού πρασίνου

 

Η p-consulting.gr σε συνεργασία με φορείς από την Ιταλία, την Ισπανία, την Λιθουανία, την Κύπρο και την Πορτογαλία, αναπτύσσει μια καινοτόμα διαδραστική Βάση Δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και διαχείριση αστικού πρασίνου.

Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο το οποίο θα παρέχει δεδομένα, καλές πρακτικές και πληροφορίες, για το πως μπορούν κοινόχρηστοι χώροι σε αστικά περιβάλλοντα να μετατραπούν σε πράσινες – φιλικές προς το περιβάλλον – περιοχές, μέσα από συνεργατικές και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους κανόνες προσβασιμότητες των χώρων αυτών, από άτομα με αναπηρία.

Διαχείριση Αστικού Πρασίνου 1

Η διαδραστική αυτή Βάση Δεδομένων θα περιέχει, επίσης, πληροφορίες σχετικά με την υπάρχουσα νομοθεσία σε Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Κύπρο, Ισπανία και Πορτογαλία για τους κοινόχρηστους «πράσινους» χώρους, τη δημιουργία τους, την προστασία τους και την προσβασιμότητα τους. Επιπλέον, οι χρήστες θα μπορούν να ενημερωθούν για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω χώρες, και αναπτύσσουν δράσεις που αφορούν τη μετατροπή κοινόχρηστων αστικών περιοχών σε χώρους πρασίνου.

Το ψηφιακό αυτό εργαλείο αναπτύσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Erasmus+ “Co-Education in Green”, στο οποίο η p-consulting.gr συμμετέχει ως εταίρος.

 

Το Έργο “Co-Education in Green” στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση της κοινότητας, με έμφαση σε θέματα διαχείρισης αστικού περιβάλλοντος και προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.

Μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς για τις δράσεις του του “Co-education in Green”, μέσα την ιστοσελίδα και το Facebook της p-consulting.gr, αλλά και από τη σελίδα του Έργου στο Facebook!

Scroll to Top