Διδασκαλία ξένων γλωσσών και μαθησιακές δυσκολίες

Online Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για καθηγητές/ριες ξένων γλωσσών.

Η p-consulting.gr διοργανώνει online εκπαιδευτικό πρόγραμμα για καθηγητές/ριες ξένων γλωσσών, με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες.

H εκπαίδευση είναι συνολικής διάρκειας 5 εβδομάδων (έναρξη 11.10.2022 – λήξη 08.11.2022) και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν 5 online συναντήσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • 1η online συνάντηση. Τρίτη, 11.10.2022.
 • 2η online συνάντηση. Τρίτη, 18.10.2022.
 • 3η online συνάντηση. Τρίτη, 25.10.2022.
 • 4η online συνάντηση. Τρίτη, 01.11.2022.
 • 5η online συνάντηση. Τρίτη, 08.11.2022.

Αναλυτικά, οι ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες:

 • Ενότητα 1: Σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες.
 • Ενότητα 2: Μαθησιακά αποτελέσματα στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.
 • Ενότητα 3: Περιγραφή βασικών αρχών.
 • Ενότητα 4: Μεθοδολογία μαθημάτων.
 • Ενότητα 5: Ασκήσεις.
 • Ενότητα 6: Συμβουλές για εκπαιδευτικούς.
 • Ενότητα 7: Καλές πρακτικές.
 • Ενότητα 8: Πώς να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η συμμετοχή είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση, και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ “TuDOrs Turning Learning Disabilities into Opportunities” (Erasmus+ KA2, 2020-1-SI01-KA204-075938) και υλοποιείται ταυτόχρονα σε Ελλάδα, Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ρουμανία και Κύπρο.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, έως την Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα εγγραφής.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί.

 

Μείνετε μαζί μας για περισσότερα νέα!

Scroll to Top