Εκπαίδευση εκπαιδευτών featured

Εκπαίδευση εκπαιδευτών στη Θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτές των φροντιστών των ατόμων με άνοια

 

Ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φροντιστών ατόμων με άνοια αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “D-Care: Respite and Respect”.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη Θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης (Cognitive Stimulation Therapy-CST), η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τα άτομα με άνοια να βελτιώσουν τη μνήμη και τις δεξιότητες της σκέψης τους, καθώς και να αντιμετωπίσουν την απώλεια μνήμης.

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει δομηθεί σε 6 επιμέρους ενότητες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:Εκπαίδευση εκπαιδευτών στη Θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης 1

  1. Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  2. Τύποι άνοιας και κατάλληλες θεραπείες
  3. Κατανόηση της Θεραπείας Γνωστικής Διέγερσης (CST)
  4. Αρχές της Θεραπείας Γνωστικής Διέγερσης (CST) και συνεδρίες
  5. Άλλες εκδοχές της Θεραπείας Γνωστικής Διέγερσης (CST)
  6. Σπίτια φιλικά προς την άνοια & αποτελεσματική επικοινωνία

Για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού συνεργάσθηκαν εξειδικευμένοι, στο θέμα της άνοιας, επαγγελματίες από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και τη Δανία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Δανικά και Ισπανικά και η παρακολούθηση θα γίνει online, μέσω της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του έργου.

Στην Ελλάδα η εκπαίδευση αναμένεται να υλοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2021. Φορείς υλοποίησης είναι η p-consulting.gr και ο ΚοιΣΠΕ «ΦΑΡΟΣ».

 

Μείνετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του έργου DCare!

Scroll to Top