Εκπαίδευση στη χρηματοδότηση ΜΚΟ

Online Εκπαίδευση για στελέχη ΜΚΟ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ e-PATTERNS, η p-consulting.gr υλοποιεί, σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου, μια σειρά δωρεάν online σεμιναρίων, για στελέχη και εργαζόμενους σε ΜΚΟ, πάνω σε θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση ΜΚΟ και τις μεθόδους συγκέντρωσης κεφαλαίων.

Αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Στη διάρκεια των συναντήσεων αναλύονται σημαντικά ζητήματα και πρακτικές σχετικά με την εξεύρεση χρηματοδότησης από (μικρές κυρίως) ΜΚΟ.

Ειδικότερα, έχουν αναλυθεί τα ακόλουθα:

  • χρηματοδότηση ΜΚΟ - epatternsΠοιες είναι οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη ΜΚΟ που απασχολούνται στον τομέα της εξεύρεσης κεφαλαίων.
  • Πως μπορεί μια ΜΚΟ να απευθυνθεί σε δωρητές ή/και στο κοινό για τη χρηματοδότηση των δράσεων της.
  • Ποιες είναι οι διαδικασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση δράσεων χρηματοδότησης.
  • Ποιες είναι οι τεχνικές για την ορθή διαχείριση των πόρων που απαιτούνται για τη συγκέντρωση κεφαλαίων.
  • Πως μπορούν τα στελέχη μιας ΜΚΟ να παρακολουθήσουν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών χρηματοδότησης που εφαρμόζουν.
  • Ποιες είναι οι ιδιωτικές και δημόσιες πηγές χρηματοδότησης μιας ΜΚΟ.

Ομιλητές στον κύκλο των σεμιναρίων είναι επαγγελματίες και ειδικοί σε θέματα χρηματοδότησης ΜΚΟ από διάφορες χώρες της Ευρώπης, και για το λόγο αυτό η εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.

Η συμβολή της p-consulting.gr

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η p-consulting.gr παρουσίασε τεχνικές και μεθόδους για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των στρατηγικών fundraising που εφαρμόζουν οι ΜΚΟ. Επίσης, έκανε την πρώτη παρουσίαση του online εργαλείου αυτό-αξιολόγησης που αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου e-PATTERNS, το οποίο αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για όσους/όσες επιθυμούν να αξιολογήσουν τις ικανότητές τους στο fundraising.

Εκπαίδευση στη χρηματοδότηση ΜΚΟ 3

Διάρκεια εκπαίδευσης

Η υλοποίηση των σεμιναρίων ξεκίνησε τη Δευτέρα 28.02.2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11.03.2022.

Στους/Στις συμμετέχοντες/-ουσες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης, ενώ ταυτόχρονα τους δίνεται η δυνατότητα να δικτυωθούν με άλλες μικρές (και μη) ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία και Γερμανία.

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο που θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 11.03.2022, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτόν το σύνδεσμο.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα

Scroll to Top