Εκπαίδευση ψηφιακών εφαρμογών σε δασκάλους και δασκάλες προσχολικής αγωγής

Το πλαίσιο.

Η p-consulting.gr, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Erasmus+ KA2 Digital ECEC, πραγματοποίησε τριήμερη εκπαιδευτική δραστηριότητα σε δασκάλους και δασκάλες της προσχολικής αγωγής, για ψηφιακές εφαρμογές ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιεχομένου εστιασμένου στα κινούμενα σχέδια.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Εκπαίδευση ψηφιακών εφαρμογών σε δασκάλους και δασκάλες προσχολικής αγωγής 3

Η εκπαίδευση έγινε από τις 24 έως 26 Ιανουαρίου 2023, υλοποιήθηκε από την p-consulting.gr, φιλοξενήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου Santa Croce Montessori School and Training Center στην Περούντζια, και συνδιοργανώθηκε με την FORMA. Azione, εταίρο του έργου από την Ιταλία επίσης. Σε αυτή συμμετείχαν, δάσκαλοι και δασκάλες από τους τρεις εκπαιδευτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου:

Το εκπαιδευτικό υλικό.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος των τριών ημερών, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες που συμμετείχαν, εκπαιδεύτηκαν σε τρεις διαφορετικές εφαρμογές που παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο επιλέγοντας χαρακτήρες, περιβάλλον, ήχο, και κίνηση. Οι εφαρμογές αυτές είναι:

  • η Toontastic 3D, που πρώτο-δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιείται από παιδιά αλλά προσφέρει τη δυνατότητα, σε εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, να δημιουργούν περιεχόμενο,
  • η TubiTube, που απευθύνεται σε παιδιά, αρχάριους αλλά και όσους έχουν πρωτοβάθμια εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία,
  • η Pencil2D Animation, με την οποία μπορεί κανείς να δημιουργήσει 2D βίντεο με σχέδια φτιαγμένα στο χέρι.
Εκπαίδευση ψηφιακών εφαρμογών σε δασκάλους και δασκάλες προσχολικής αγωγής 6

Ανατροφοδότηση.

Τα σχόλια και οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, από τις τρεις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, είχαν γεύση ενθουσιασμού και χαράς για τα νέα χρήσιμα εργαλεία που τίθενται στην διάθεσή τους. Επίσης ήταν διάχυτη η ικανοποίηση της συνειδητοποίησης του πόσο ενδιαφέρον και εποικοδομητικός, είναι αυτός ο καινοτόμος τρόπος δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Εκπαίδευση ψηφιακών εφαρμογών σε δασκάλους και δασκάλες προσχολικής αγωγής 7

Το έργο.

Το έργο Digital ECEC στοχεύει:

  • στην δημιουργία ενός ψηφιακού ευρετηρίου καινοτόμων, καλών πρακτικών σε ότι αφορά ψηφιακά εργαλεία στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (ΠΕΦ),
  • στην ανάπτυξη ενός online εκπαιδευτικού προγράμματος και μιας ψηφιακής πλατφόρμας, με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου βασισμένο στις ΤΠΕ και ειδικότερα τη δημιουργία κινούμενων σχεδίων,
  • στη δημιουργία ενός πλαισίου διασφάλισης ποιότητας με σκοπό την αξιολόγηση του πως τα ψηφιακά εργαλεία επηρεάζουν τις 5 Ευρωπαϊκές Αρχές Ποιότητας.

Το έργο υλοποιείται από εξειδικευμένους φορείς, επιχειρήσεις, και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από τη Λιθουανία, Ιταλία, Ισπανία, και Ελλάδα.

Scroll to Top