η γνώση είναι πλούτος ισχύς δύναμη εξέλιξη το μέλλον

Η p-consulting.gr απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς οι οποίοι πιστεύουν στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σας και έχουν ως κυριότερους στόχους:

  • Να αναπτύξουν τις υπάρχουσες επαγγελματικές τους δεξιότητες
  • Να αναπτύξουν διαφορετικές δεξιότητες στην ανάληψη νέων καθηκόντων
  • Να συμβαδίζουν με τις νέες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις
E-learning-slider-800px-new

πάρτε μέρος στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Επιλέξτε το συνεργάτη σας και συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Έτσι θα συναντηθούμε και θα σας ενημερώσουμε για όλα τα τρέχοντα ή προσεχή εκπαιδευτικά έργα που μπορείτε να συμμετέχετε εντελώς δωρεάν!

 

ευρωπαϊκή εμπειρία

Η εμπειρία μας σε πανευρωπαϊκές συνεργασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, μας δίνει την τεχνογνωσία να αποτελέσουμε πολύτιμο συνεργάτη σε μια επιχείρηση. Στο επιχειρηματικό στερέωμα δε χωρούν σύνορα και η ανταλλαγή καλών πρακτικών από την υπόλοιπη Ευρώπη δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Είμαστε εξειδικευμένοι στην εκπαίδευση προσωπικού και επαγγελματιών και αξιοποιούμε όλα τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Erasmus+.

Πέραν όμως των υφιστάμενων εργαλείων μπορούμε να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία ώστε η εκπαίδευση να είναι σχεδιασμένη και υλοποιημένη στις δικές σας ανάγκες. Χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για την υλοποίηση της εκάστοτε εκπαίδευσης το κόστος μειώνεται και τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Με τον τρόπο αυτό η επένδυσή σας επιστρέφει στο απόλυτο και ο χρόνος που εξοικονομείται είναι ανεκτίμητος.

Στόχος μας η δημιουργία υψηλής κατάρτισης και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού!

συνεχής και στοχευμένη εκπαίδευση

Στο εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, που δραστηριοποιούμαστε, είναι φανερή η ανάγκη για προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες και νέες μεθόδους μάθησης. Σκοπός είναι η ενίσχυση της αποδοτικότητας των εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι η επένδυση, στην εκπαίδευση των εργαζομένων μιας επιχείρησης, συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την επιτυχία. Ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είναι ικανό να επιτυγχάνει τους στόχους της επιχείρησης.

Για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δίνουμε έμφαση στον κατάλληλο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του προγράμματος έτσι ώστε να δημιουργηθούν ικανοποιητικές συνθήκες για την παρακολούθησή του.

Το πλέγμα των υπηρεσιών μας προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να καλύψει εξ’ ολοκλήρου την ανάγκη που προκύπτει από το στάδιο του Εντοπισμού έως την παρακολούθηση της Υλοποίησης.

εκπαίδευση 1
Scroll to Top