Εκπαιδευτική δράση για την ενδυνάμωση ενήλικων εκπαιδευομένων μέσω ψηφιακών εργαλείων

Το Έργο Erasmus+ On Τhe Mic διοργάνωσε πρόσφατα μια εκπαιδευτική δράση και μια διακρατική συνάντηση του Έργου, στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας, η οποία φιλοξενήθηκε από τον εταίρο του έργου Arbeit und Bildung e.V. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου, αποτέλεσε μια πλατφόρμα για τους οργανισμούς-εταίρους να ανταλλάξουν ιδέες, να παρουσιάσουν την πρόοδό τους και να συνεργαστούν σε διάφορες πτυχές του έργου. Η ατζέντα της εκδήλωσης σχεδιάστηκε σχολαστικά προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη αυτής της διεθνούς δράσης.

Η 1η ημέρα, στις 19 Ιουνίου, ξεκίνησε με ένα θερμό καλωσόρισμα και μια παρουσίαση του ιστότοπου του έργου. Οι συμμετέχοντες/ουσες επιδόθηκαν σε ασκήσεις ενθάρρυνσης και ομαδικού πνεύματος, δίνοντας τον τόνο για τις παραγωγικές συνεδρίες που θα ακολουθούσαν. Στη συνέχεια, κάθε εταίρος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τον οργανισμό του, ενισχύοντας την καλύτερη κατανόηση και συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων.

Μετά από ένα απαραίτητο διάλειμμα, η συνεδρία συνεχίστηκε με έμφαση στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων μάθησης που προκύπτουν από την εκπαίδευση ενηλίκων, από τους Ισλανδούς εταίρους, τον οργανισμό MSS. Η παρουσίασή τους, εστίασε στις τρέχουσες πρακτικές και προκλήσεις στον τομέα αυτό. Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η παρουσίαση του 1ου παραδοτέου  του έργου, ενός ψηφιακού εργαλείου αυτό-αξιολόγησης για τη μη τυπική και άτυπη εκμάθηση δεξιοτήτων. Σε αυτό το σημείο, οι εταίροι παρουσίασαν την πρόοδο που έχει γίνει, έκαναν παρουσίαση της λειτουργικότητας του εργαλείου και συζήτησαν τις τελικές λεπτομέρειες. Αυτή η διαδραστική συνεδρία περιλάμβανε τη δοκιμή του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων που λαμβάνουν οι χρήστες, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους.

Μετά την παρουσίαση, συγκεντρώθηκαν πολύτιμα σχόλια από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην εκπαιδευτική δράση, οι οποίοι/ες ήταν εκπαιδευτές ενηλίκων εκπαιδευομένων, διευκολύνοντας εποικοδομητικές συζητήσεις και βελτιώσεις. Προκειμένου να γίνει ακόμη πιο κατανοητή η εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα της Arbeit und Bildung, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Marburger Bootswerft, όπου είδαν από κοντά τα εργαστήρια ραπτικής και επισκευής ιστιοπλοϊκών σκαφών, για εκπαιδευόμενους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Εκπαιδευτική δράση για την ενδυνάμωση ενήλικων εκπαιδευομένων μέσω ψηφιακών εργαλείων 3

Η 2η ημέρα, στις 20 Ιουνίου, ξεκίνησε με την παρουσίαση του 2ου παραδοτέου του έργου, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των μικρό-διαπιστευτηρίων, και στην ανάπτυξη τους που υλοποιήθηκε από το Φινλανδικό πρόγραμμα “GoodWill”. Η εκπρόσωπος της “GoodWill” παρουσίασε αυτή την καινοτόμο ιδέα και τη χρησιμότητά της για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Μετά τη συνεδρία ακολούθησε μια σημαντική συλλογή σχολίων ανατροφοδότησης, η οποία επιτρέπει στους εταίρους να βελτιώσουν τις προσεγγίσεις τους.

Εκπαιδευτική δράση για την ενδυνάμωση ενήλικων εκπαιδευομένων μέσω ψηφιακών εργαλείων 4

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα ακολούθησε η συνάντηση για το έργο, αποκλειστικά για τους εταίρους του έργου. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, τονίστηκε η σημασία του έργου και ο αντίκτυπός του στους ενήλικες εκπαιδευόμενους, ιδιαίτερα μέσα από την οπτική γωνία του εταίρου MSS από την Ισλανδία, που ειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Η 3η ημέρα, στις 21 Ιουνίου, συνεχίστηκε με τη δοκιμή του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης και του ψηφιακού portfolio, από ενήλικες εκπαιδευόμενους/ες. Αυτή η πρακτική συνεδρία επέτρεψε στους/τις συμμετέχοντες/ουσες να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τη χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητα των εργαλείων. Τα σημαντικά σχόλια από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και τη δοκιμή του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης συζητήθηκαν, συμβάλλοντας σε περαιτέρω βελτιώσεις.

Εκπαιδευτική δράση για την ενδυνάμωση ενήλικων εκπαιδευομένων μέσω ψηφιακών εργαλείων 5

Καθώς η εκπαιδευτική δράση και η συνάντηση των εταίρων ολοκληρώθηκαν, οι συμμετέχοντες έφυγαν από το Μάρμπουργκ πλουσιότεροι σε γνώσεις, με ισχυρότερους δεσμούς και με ανανεωμένη αφοσίωση στους στόχους του έργου. Η διοργάνωση λειτούργησε ως καταλύτης για συνεργατικές προσπάθειες και εξασφάλισε ότι το έργο θα προχωρήσει περαιτέρω, επιφέροντας θετικό αντίκτυπο στους ενήλικες εκπαιδευόμενους σε ότι αφορά την αξιολόγηση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους στην μη-τυπική και άτυπη μάθηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του έργου, μπορείτε να ενημερώνεστε από τα νέα του έργου και στη σελίδα του στο Facebook.

Scroll to Top