Εκπαιδευτική Δράση για Δασκάλους/ες Προσχολικής Ηλικίας

Η αφορμή: Το έργο Digital ECEC

Το “Digital ECEC”, είναι ένα Erasmus+ KA2 έργο που αφορά τον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Το έργο στοχεύει να συνεισφέρει στην κοινωνική ανάπτυξη, ενισχύοντας την ικανότητα των μαθητών προσχολικής ηλικίας να παράγουν γνώση, υποστηρίζοντας τους/τις εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας  των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, να μοιράσουν και να μοιραστούν καλές πρακτικές μεταξύ τους, και να ανακαλύψουν καινοτόμους τρόπους να παρέχουν και να εφαρμόζουν τη γνώση τους για την περαιτέρω κοινωνική ευημερία. Η διάχυση και η ενίσχυση της γνώσης στην ψηφιακή τεχνολογία των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, για την ανάπτυξη σύγχρονων τρόπων διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών, είναι πολύ χρήσιμη για την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών.

Το έργο προσβλέπει στην βελτίωση της ψηφιοποίησης του συγκεκριμένου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και της περαιτέρω ενδυνάμωσης της διασφάλισης ποιότητας. Το “Digital ECEC” είναι ευρείας κλίμακας έργο, καθώς αποτελείται από την κοινοπραξία 6 διαφορετικών οργανισμών (εκπαιδευτικού σωματείου, ιδρυμάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ΜμΕς) από τέσσερις  (4) Ευρωπαϊκές Χώρες: Λιθουανία, Ιταλία, Ισπανία, και Ελλάδα.

Η Εκπαιδευτική Δράση

Η πρώτη δραστηριότητα που διοργάνωσαν οι εταίροι του έργου, πέρα από τις τακτικές συναντήσεις τους για την ανάπτυξη του, είναι ένα τριήμερο Εκπαιδευτικό Εργαστήρι Ψηφιακών Εργαλείων για 12 εθελοντές/τριες Δασκάλους/ες Προσχολικής εκπαίδευσης. Η δράση πραγματοποιείται στη Λιθουανία, στην πόλη Marijampoles, από τις 06-08. 06.2022 και οι εθελοντές-τριες που συμμετέχουν, προέρχονται από τις τέσσερις (4) χώρες των εταίρων.   

Εκπαιδευτική Δράση για Δασκάλους/ες Προσχολικής Ηλικίας 4

Ο οργανισμός φιλοξενίας της Εκπαιδευτικής Δράσης

Ο εταίρος που φιλοξένησε και οργάνωσε αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα, είναι το Marijampole kindergarten „Ruta “, ένας πρότυπος δημοτικός παιδικός σταθμός στην πόλη  Marijampoles της Λιθουανίας, που παρέχει πρώιμη και προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Παρέχει φροντίδα και εκπαίδευση σε παιδιά από 2-6 ετών και η εκπαιδευτική μέθοδος που υλοποιεί είναι εστιασμένη γύρω από το παιδί. 

Τι περιλαμβάνει η Εκπαίδευση;

Οι εθελοντές Δάσκαλοι και Δασκάλες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Σχολικής Εκπαίδευσης που λαμβάνουν μέρος, μιλούν για μια πρωτόγνωρη ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων, και βιωμάτων αλλά και για μια εξαιρετική διοργάνωση παρουσίασης ψηφιακού περιεχομένου και δράσεων, εστιασμένων αποκλειστικά σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. Πραγματοποιήθηκαν ήδη  παρουσιάσεις ψηφιακών παιχνιδιών και δράσεων που έχουν δημιουργηθεί από τους/τις δασκάλους /ες στον παιδικό σταθμό “Ruta” όπως τα “Bee bot” και “Blu bot”. Επιπλέον, κατασκευάστηκαν επιτόπου εκπαιδευτικά στρώματα  για χρήση κατά το μάθημα, και έγινε δοκιμαστική χρήση του Διαδραστικού Δαπέδου “Magicbox”.

8 Ιουνίου 2022- Τελευταία Ημέρα

Σήμερα, τελευταία μέρα της εκπαίδευσης,  οι εθελοντές /τριες συζητούν τον απολογισμό των δράσεων και ανταλλάσσουν σχόλια και εντυπώσεις που θα καταγραφούν για τους στόχους και την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου Erasmus+ Digital ECEC –   No One Behind ECEC”.

Μείνετε συντονισμένοι/ες για περισσότερα.

Scroll to Top