Εκπαίδευση φροντιστών ατόμων με άνοια.

Εκπαίδευση φροντιστών ατόμων με άνοια.

Online Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για επαγγελματίες και μη φροντιστές ατόμων με άνοια.

Η p-consulting.gr και ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» διοργανώνουν online εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φροντιστές ατόμων με άνοια.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φροντιστών ατόμων με άνοια σε θέματα που αφορούν την άνοια και η μελέτη παραδοσιακών μη φαρμακολογικών ή συμπεριφορικών παρεμβάσεων για άτομα με άνοια, με έμφαση στη θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • επαγγελματίες φροντιστές ατόμων με άνοια.
  • επαγγελματίες υγείας.
  • μέλη οικογενειών ατόμων με άνοια.
  • μη επαγγελματίες φροντιστές ατόμων με άνοια.

H εκπαίδευση είναι συνολικής διάρκειας 4 εβδομάδων (έναρξη 15.03.2022 – λήξη 11.04.2022) και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν 2 online συναντήσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • 1η online συνάντηση. Τρίτη, 15.03.2022.
  • 2η online συνάντηση. Δευτέρα, 28.03.2022.

Εκπαίδευση φροντιστών ατόμων με άνοια. 1Αναλυτικά, οι ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες:

  • Ενότητα 1: Τύποι άνοιας και διαφορετικές προσεγγίσεις για τους φροντιστές ατόμων με άνοια.
  • Ενότητα 2: Φροντιστές ατόμων με άνοια.
  • Ενότητα 3: Θεραπεία Γνωστικής Διέγερσης (CST) ατόμων με άνοια.
  • Ενότητα 4: Περιβάλλοντα φιλικά για τα άτομα με άνοια.

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 04 Μαρτίου, έως την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα εγγραφής για τη συμμετοχή τους.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ “D-care RESPECT & RESPITE” (Erasmus+ KA2, 2019-1-IT01-KA202-007806) και υλοποιείται ταυτόχρονα σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Δανία.

Μείνετε μαζί μας για περισσότερα νέα!

Scroll to Top