Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Προσχολική Αγωγή: Η 4η συνάντηση του Digital ECEC στην Περούντζια (Ιταλία)

Η τέταρτη (4η) διακρατική συνάντηση του έργου Erasmus+ Digital ECEC “Make ECEC Institutions Fit for the Digital Age Leaving No One Behind” πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2023 στην Περούντζια της Ιταλίας. Διοργανώθηκε από τον εταίρο του έργου Forma.Azione και φιλοξενήθηκε από τον εταίρο του έργου Scuola dell’Infanzia Santa Croce – Casa dei Bambini Maria Montessori, στην Περούντζια της Ιταλίας. Η συνάντηση συγκέντρωσε εκπροσώπους από τις χώρες των εταίρων για να συζητήσουμε βασικά θέματα της ατζέντας, με στόχο την ένταξη της Προσχολικής αγωγής (ECEC) στην ψηφιακή εποχή. Με επίκεντρο την εκπαίδευση, το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας και την υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, η συνάντηση μας, είχε ως στόχο να διασφαλίσει δραστηριότητες για τον αποτελεσματικό ψηφιακό μετασχηματισμό στην Προσχολικής Αγωγή, χωρίς αποκλεισμούς.

Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Προσχολική Αγωγή: Η 4η συνάντηση του Digital ECEC στην Περούντζια (Ιταλία) 3

Η συνάντηση ξεκίνησε με την άφιξη όλων, τη θερμή υποδοχή από του εταίρους μας στην Περούντζια, και ξενάγηση στην Piazza Maria Montessori, που είναι αφιερωμένη στην ιδρύτρια της Scuola dell’ Infanzia Santa Croce. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η ατζέντα, στην οποία περιγράφονταν τα κρίσιμα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το πρώτο μέρος της συνάντησης επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και την οριστικοποίηση του αποτελέσματος του έργου που αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την ψηφιακή πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς της Προσχολικής Αγωγής, για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου με animation. Οι εταίροι συμμετείχαν ενεργά σε συζητήσεις για να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της πλατφόρμας για χρήση στα Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, και Λιθουανικά. Επιπλέον, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων σε εθνικό επίπεδο των εταίρων, για εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των παρόχων Προσχολικής Αγωγής, σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, η συζήτηση προχώρησε στο δεύτερο μέρος, το οποίο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη του  αποτελέσματος του έργου, που αφορά στο πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας για την προσχολική Αγωγή σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Συζητήθηκαν διεξοδικά οι στρατηγικές για τη δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου που θα εγγυάται υψηλά πρότυπα και συνεχή βελτίωση των ψηφιακών πρακτικών των ιδρυμάτων που παρέχουν Προσχολική Αγωγή.

Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Προσχολική Αγωγή: Η 4η συνάντηση του Digital ECEC στην Περούντζια (Ιταλία) 4

Με την έναρξη της απογευματινής συνεδρίασης, η συνάντηση προχώρησε στο τελευταίο μέρος, όπου δόθηκε έμφαση στις δραστηριότητες υλοποίησης του έργου. Συζητήθηκαν τρόποι συμμετοχής των βασικών ενδιαφερομένων, ώστε να εξασφαλιστεί η συλλογή πολύτιμων πληροφοριών για την επιτυχία του έργου. Επιπλέον, έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, με στόχο την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου. Τέλος, προσδιορίστηκαν  τα επόμενα βήματα του έργου, καθορίζοντας την πορεία για τις μελλοντικές μας δραστηριότητες.

Καθώς η συνάντηση έφτασε στο τέλος της, συγκεντρωθήκαμε για μια ομαδική φωτογραφία, που συμβολίζει τη δέσμευση και τη συνεργασία μας για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Προσχολική Αγωγή και την κατάρτιση των φορέων της.

Η τέταρτη (4η) διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου λειτούργησε ως μια πλατφόρμα για γόνιμες συζητήσεις και στρατηγικό σχεδιασμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ψηφιοποίησης στην Προσχολική Αγωγή. Εστιάζοντας στην εκπαίδευση, τη διασφάλιση της ποιότητας και την υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, οι εταίροι στοχεύουν στη δημιουργία ενός μέλλοντος όπου κανένα παιδί δεν θα μένει πίσω στην ψηφιακή εποχή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του έργου, μπορείτε να ενημερώνεστε από τα νέα του έργου και στη σελίδα του στο Facebook.

Scroll to Top