Ενδιαφέροντα νέα για το Co-Education in Green

Το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του CoEducation in Green μόλις εκδόθηκε!

Η υλοποίηση του Έργου Co-Education in Green έχει προχωρήσει αρκετά, και σε αυτό το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο θα βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα αποτελέσματά του.

Σε αυτό το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο θα ενημερωθείτε για:

  • Τη διαδραστική βάση δεδομένων και μεθοδολογία που παρέχει βέλτιστες πρακτικές και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετατροπής των κοινόχρηστων χώρων σε πράσινους και φιλικούς προς το περιβάλλον χώρους.
  • Το ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαλείο που έχει ήδη αναπτυχθεί από τους εταίρους στα αγγλικά, και απευθύνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων, με στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων όσον αφορά την καθοδήγηση περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών έργων, μέσω της μετατροπής κοινόχρηστων χώρων σε πράσινες προσβάσιμες περιοχές από τις κοινότητες.
  • Τις δύο (2) διακρατικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους στην Ιταλία και την Πορτογαλία, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
  • Τα επόμενα βήματα, της κοινοπραξίας για το άμεσο μέλλον…

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτομέρειες για το Co-Education in Green!

Ενημερωτικό Δελτίο αρ.2 

Scroll to Top