Ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ με δεξιότητες κυβερνοασφάλειας: Πάτρα, Ελλάδα | AWARE project.

Στην p-consulting.gr, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε την ολοκλήρωση ενός σημαντικού event με ιδιαίτερη σημασία, τη διενέργεια workshop σε εκ[αιδευόμεν@ς ΕΕΚ πάνω σε γνώσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας! Το Piloting event, έλαβε χώρα στο φιλόξενο χώρο του Κέντρου ξένων Γλωσσών MELLON στην Πάτρα, Ελλάδα. Ήταν μια σημαντική και άκρως επιτυχημένη εκδήλωση για την αποστολή μας να προετοιμάσουμε την επόμενη γενιά με βασικές δεξιότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Γιατί η κυβερνοασφάλεια έχει σημασία για τους εκπαιδευόμενους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης; 

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, ο ψηφιακός αλφαβητισμός δεν είναι απλώς χρήσιμος, αλλά απολύτως απαραίτητος, ειδικά για τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ που πρόκειται να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Έχοντας αναγνωρίσει την επείγουσα ανάγκη να καλυφθεί αυτό το κενό γνώσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μέσω του έργου μας AWARE, δεσμευόμαστε να δώσουμε στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Στην ΕΕ, οι ΜΜΕ αποτελούν σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων, αλλά αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να τις διασφαλίσουμε ψηφιακά. Ωστόσο, η εκπαίδευση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας έχει σημασία και πέραν της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Όλοι θέλουμε οι νέοι μας να είναι προετοιμασμένοι για την μελλοντική τους απασχόληση και στην p-consulting.gr, ο στόχος μας με το έργο AWARE είναι οι εκπαιδευόμεν@ να εισέλθουν στην αγορά εργασίας με τις κατάλληλες γνώσεις, εκπαιδεύοντας τ@ς ταυτόχρονα να προστατεύουν τ@ς ίδι@ς και τα αγαπημένα τους πρόσωπα καθώς περιηγούνται στον διαδικτυακό κόσμο

Highlights από την πιλοτική μας εκδήλωση

Η διαδραστική πιλοτική μας εκδήλωση ήταν προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες των εκπαιδευομένων. Ακολουθούν όσα αποκόμισαν οι συμμετέχοντες:

  1. Ψηφιακή επάρκεια: Στρατηγικές για την προετοιμασία για το εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο.
  2. Κυβερνοασφάλεια 101: Απαραίτητες γνώσεις για την προστασία από διαδικτυακές απειλές.
  3. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παντού: Δεξιότητες για την προστασία τους στην εργασία και στο σπίτι.

Ανάλυση και εισαγωγή στην AWARE Knowledge Base με τις τέσσερις βασικές ενότητες:

  • Ενότητα 1: Ιστορία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο &  κατανόηση των ρόλων σήμερα.
  • Ενότητα 2: Η σύνδεση ψηφιακού μετασχηματισμού-κυβερνοασφάλειας και η σημασία της σήμερα.
  • Ενότητα 3: Εντοπισμός και μετριασμός των απειλών στον κυβερνοχώρο, όπως πχ. τα κακόβουλα λογισμικά.
  • Ενότητα 4: Ανάπτυξη ψηφιακής νοοτροπίας και παιδείας για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Ευχαριστούμε το Κέντρο Γλωσσών MELLON για την εξαιρετική υποστήριξη και τη φιλοξενία της πιλοτικής εκδήλωσης. Η αφοσίωση και η διάθεση που έδειξαν συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία της. Η ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρά που δημιουργήθηκε ήταν ιδανική για να ανακαλύψουν οι εκπαιδευόμεν@ την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Τους ευχαριστούμε για την αμέριστη υποστήριξη και τη συμμετοχή τους σε αυτό το ταξίδι.

Στην p-consulting.gr, είμαστε αφοσιωμένοι στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και των δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ και όχι μόνο. Ακολουθήστε μας για περισσότερες πληροφορίες καθώς εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου, ψηφιακά ενδυναμωμένου μέλλοντος! 🌐💼

 

Scroll to Top