Ενδυναμώνοντας σπουδαστές με κινητικά προβλήματα μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα τελευταία χρόνια η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει δημιουργήσει μια μετασχηματιστική δύναμη στον τομέα της μάθησης. Έσπασε φραγμούς και παρείχε πρόσβαση στη γνώση σε μαθητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσα στους ωφελούμενους από την ψηφιακή εκπαιδευτική επανάσταση είναι άτομα με προβλήματα κινητικότητας, των οποίων η πρόσβαση σε παραδοσιακές εκπαιδευτικές μονάδες μπορεί να περιορίζεται από φυσικούς περιορισμούς.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει σε άτομα με αναπηρία ευελιξία και προσβασιμότητα. Μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, διαδικτυακών μαθημάτων , τα άτομα μπορούν να ασχοληθούν με τη μάθηση από την άνεση του σπιτιού τους, ξεπερνώντας γεωγραφικά και φυσικά όρια.

Σήμερα η συμμετοχή σε εικονικές αίθουσες διδασκαλίας, η συνεργασία με συνομήλικους ή και με άτομα με παρόμοιες ιδιαιτερότητες βοηθά τους σπουδαστές να καταβάλουν προσπάθειες για την εκπαιδευτική τους πορεία με δικούς τους όρους.

Το έργο Reimagine Distance Learning , στα πλαίσια του Erasmus+ ήρθε στην κατάλληλη στιγμή για να ενδυναμώσει τους σπουδαστές αλλά και τους εκπαιδευτικούς να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια και να ανοίξουν τις πύλες σε μια ευρεία γκάμα εκπαιδευτικών ευκαιριών. Η ψηφιακή εργαλειοθήκη που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του έργου αλλά και το διαδικτυακό μάθημα για εκπαιδευτικούς καθιστούν τα νέα εργαλεία τεχνολογίας εύκολα προσαρμόσιμα και προσβάσιμα και εξασφαλίζουν την επιτυχία της εκπαιδευτικής πορείας.

Scroll to Top