1ο Ενημερωτικό Δελτίο για το Έργο Co-Education in Green

Ενημερωθείτε για το Co-Education in Green

1ο Ενημερωτικό Δελτίο για το Έργο CoEducation in Green

 

Μάθετε για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου Co-Education in Green στο πρώτο εξάμηνο υλοποίησης του, μέσα από το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο.

Το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει πληροφορίες για:

  • Τον σκοπό του Έργου, ο οποίος είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτών ενηλίκων στην κοινοτική εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος και προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Τις ομάδες-στόχο, που είναι κυρίως οι εκπαιδευτές ενηλίκων, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενοι με ειδικές ανάγκες, η εκπαιδευτική κοινότητα και φορείς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων.
  • Τα παραδοτέα που θα παραχθούν, τα οποία είναι μια Διαδραστική Βάση Δεδομένων, ένα online Εκπαιδευτικό Εργαλείο για εκπαιδευτές ενηλίκων και ένα Εγχειρίδιο Δημιουργίας Αισθητηριακών Κήπων.
  • Τα επόμενα βήματα, που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της Διαδραστικής Βάσης Δεδομένων, η οποία θα περιέχει καλές πρακτικές και πληροφορίες για το πως μπορούν οι κοινόχρηστοι χώροι να μετατραπούν σε πράσινες περιοχές.

Η p-consulting.gr συμμετέχει στη δημιουργία όλων των παραδοτέων του Έργου, και είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία της Διαδραστικής Βάσης Δεδομένων.

Scroll to Top