Ενημερωθείτε για το TuDOrs

Το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο για να ενημερωθείτε για το TuDOrs είναι έτοιμο!

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο και ενημερωθείτε για το TuDOrs:

  • Την ιδέα πίσω από το TuDOrs, καθώς πολλά άτομα με μαθησιακές δυσκολίες εγκαταλείπουν την προσπάθεια να μάθουν ξένες γλώσσες λόγω της μη εξειδικευμένης προσέγγισης τους από τους καθηγητές ξένων γλωσσών.
  • Τους επιδιωκόμενους στόχους, με σημαντικό εξ αυτών την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και των δεξιοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών, στη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
  • Τα αναμενόμενα αποτελέσματα – προϊόντα, όπως το ψηφιακό ευρετήριο καλών πρακτικών εκμάθησης ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα για καθηγητές ξένων γλωσσών και το ψηφιακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης
  • Τους φορείς που αποτελούν το εταιρικό σχήμα, οι οποίοι προέρχονται από Σλοβενία, Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία και Ρουμανία.

Ενημερωθείτε για το TuDOrs και την p-consulting.gr

Η p-consulting.gr υλοποιεί το Έργο στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία όλων των ψηφιακών εργαλείων.

 

Μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς για το Έργο μας μέσω:

 

 

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δράσεις του Έργου!

 

Scroll to Top