Ενημερωθείτε για τo Think Twice! featured image

Ενημερωθείτε για τo Think Twice!

Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου Think Twice!

Το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο του Think Twice! μόλις κυκλοφόρησε και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Έργου και της p-consulting.gr.

Διαβάζοντας το Ενημερωτικό Δελτίο μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για:

  • Το σκοπό του Έργου Think Twice!, ο οποίος είναι η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την οικολογική βιωσιμότητα, σε σχέση τόσο με τις καθημερινές δραστηριότητες τους, όσο και με τη διαχείριση (και όχι μόνο) ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων.
  • Τις ομάδες – στόχους του Έργου Think Twice!, όπως είναι τα στελέχη διαχείρισης έργων (έμπειρα και μη), οι φορείς και οι εταιρείες διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί που παρέχουν προγράμματα κατάρτισης για στελέχη διαχείρισης έργων, ΜΚΟ που ασχολούνται με θέματα βιώσιμης διαχείρισης.
  • Τα εργαλεία που θα παραχθούν, τα οποία είναι μία Ψηφιακή Βάση Δεδομένων που θα περιέχει καλές πρακτικές για τη βιώσιμη διαχείριση ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων και ένα Ψηφιακό Stress Test για στελέχη διαχείρισης έργων, προκειμένου να αξιολογούν την οικολογική βιωσιμότητα των έργων τους μέσω της μεθόδου της παιχνιδοποίησης, και στη συνέχεια να εκπαιδεύονται στην οικολογικά βιώσιμη διαχείριση έργων.
  • Την 1η Διακρατική Συνάντηση, η οποία διενεργήθηκε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας COVID-19 και στην οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις δράσεις για την ανάπτυξη των παραδοτέων του ThinkTwice!

 

Μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς για το Think Twice! μέσα από τους ακόλουθους συνδέσμους:

Website ThinkTwice

Facebook ThinkTwice

Facebook p-consulting.gr

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δράσεις του Έργου!

Scroll to Top