Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου DEAL

Το Έργο DEAL – Dementia, Education, Approach, Life – , μετά από 2 χρόνια υλοποίησης, ολοκληρώνει τις δράσεις του στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Με στόχο την ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερόμενων φορέων για τις δράσεις που αναπτύχθηκαν και τα παραδοτέα που παράχθηκαν, οι εταίροι του Έργου δημιούργησαν ένα Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου DEAL, με τις πιο σημαντικές πληροφορίες από τα δύο χρόνια υλοποίησής του.

Τι περιέχει το Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου DEAL;

Το Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου DEAL περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

  • Την κεντρική ιδέα και τους στόχους του Έργου, το οποίο αφορούσε τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών φροντιστών ατόμων με άνοια και των ίδιων των φροντιστών, και την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των οργανισμών παροχής φροντίδας σε άτομα με άνοια.
  • Το εταιρικό σχήμα, το οποίο αποτελείτο από οργανισμούς και φορείς από τη Δανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και/ή της φροντίδας των ατόμων με άνοια.
  • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους φροντιστές των ατόμων με άνοια, το οποίο υλοποιήθηκε σε Δανία, Ολλανδία, Ιταλία και Ελλάδα με τη συμμετοχή, συνολικά, 140 επαγγελματιών και μη επαγγελματιών φροντιστών ατόμων με άνοια και φοιτητών σχολών υγείας.
  • Το βίντεο για την προώθηση του επαγγέλματος του φροντιστή, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
  • Το έγγραφο χάραξης εθνικής πολιτικής από αρμόδιους φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης. Το έγγραφο αποτελείται από ένα γενικό μέρος που περιέχει τα αποτελέσματα του Έργου DEAL και ένα δεύτερο μέρος το οποίο περιλαμβάνει εθνικές συστάσεις (ανά χώρα των εταίρων).
  • Τις Ημερίδες Ενημέρωσης, που υλοποιήθηκαν σε Δανία, Ολλανδία, Ιταλία και Ελλάδα, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το Έργο και τα παραγόμενα αποτελέσματά του.

H p-consulting.gr συμμετείχε στο Έργο ως εταίρος από την Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και του βίντεο για την προώθηση του επαγγέλματος του φροντιστή.

 

 

Scroll to Top