Επόμενη στάση Γερμανία-4η Διακρατική συνάντηση

Η τέταρτη διακρατική συνάντηση του Reimagine έλαβε χώρα στις 18-19/12/2023 στο Chemnitz της Γερμανίας και οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια ανασκόπηση των καρπών των προσπαθειών τους.

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των επιμέρους θεματικών του έργου, τα προβλήματα που ανέκυψαν στην πορεία αλλά και οι λύσεις που δόθηκαν ώστε να ξεπεραστούν. Οι εταίροι κατάφεραν να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις δράσεις σε εθνικό επίπεδο, τις πηγές, τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και μέσα από τη δια δραστική συζήτηση βρέθηκαν τρόποι αντιμετώπισης.

Αναλύθηκε πλήρως ο επόμενος στόχος, η διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να διαδοθεί το έργο και τα παραδοτέα του. Η σημασία τόσο της ψηφιακής εργαλειοθήκης όσο και των διαδικτυακών μαθημάτων είναι καίρια και η διάδοση της στον κόσμο των εκπαιδευτικών απαραίτητη καθώς θα αποτελέσει ένα εργαλείο που θα τους υποστηρίξει με εύκολο τρόπο στην εκπλήρωση του έργου τους με επιτυχία.

Η συνάντηση στέφθηκε με επιτυχία καθώς για άλλη μια φορά το κλίμα της θετικής συνεργασίας και του επαγγελματισμού ήταν αυτό που τη χαρακτήρισε. Αποχωρίσαμε με ενθουσιασμό για το επόμενο βήμα που δεν ήταν άλλο από το να κάνουμε το έργο μας γνωστό στην κοινότητα των εκπαιδευτικών και όχι μόνο.

Scroll to Top