ευρωπαϊκή εμπειρία

ευρωπαϊκή εμπειρία

Εδώ μπορείτε να δείτε τις ευρωπαϊκές μας συνεργασίες. Τα προγράμματα που θα δείτε παρακάτω αφορούν τη βελτίωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Μέσα από την αναβάθμιση των γνώσεων είτε των επαγγελματιών και του ανθρώπινου δυναμικού στην Ευρώπη, είτε των Ευρωπαίων πολιτών.

για μια καλύτερη Ελλάδα

Τα περισσότερα από τα ευρωπαϊκά μας έργα αφορούν τη βελτίωση της καθημερινότητας των Ευρωπαίων και άρα και των Ελλήνων. Πρωταχικός μας σκοπός είναι η κοινωνία μας να βελτιώσει με απλά και γρήγορα βήματα τη συνοχή της και να ξεπεράσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα την κρίση των τελευταίων ετών. Συνεργαζόμαστε με σωρεία ευρωπαϊκών οργανισμών για αυτό το σκοπό και σε καθημερινή βάση αναλύουμε τα δεδομένα και βάζουμε στόχους για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν στη χώρα μας. Δεν προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τον τροχό, προσπαθούμε όμως να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή μας εμπειρία και μέσα από τις υπηρεσίες μας να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας για μια καλύτερη Ελλάδα!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 28 διαφορετικούς λαούς. Κάθε ένας έχει τις ιδιαιτερότητές του αλλά έχει και τα δυνατά του σημεία. Μέσα από τις συνεργασίες, που προκύπτουν μεταξύ εταίρων από διαφορετικές χώρες, τονίζονται τα δυνατά σημεία του καθενός και ανταλλάσεται τεχνογνωσία. Ο απώτερος σκοπός είναι να προκύψει για κάθε τομέα μια σύγκλιση ανάμεσα στους αδύναμους και τους δυνατούς, χωρίς οι δυνατοί να χρειαστεί να μειώσουν τη δυναμική τους.