Ευρωπαϊκό έργο Digequal: Ενδυνάμωση των πολιτών μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης

Η ενημερωτική εκδήλωση του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2024, είχε τίτλο “Digital Education for Adults and Adult Educators in e-government access through context based gamified scenarios | Ενεργοί πολίτες του 21ου αιώνα: Το ψηφιακό ταξίδι του έργου Digequal” και συγκέντρωσε συμμετέχοντες και εκπροσώπους από εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάσεις και πρακτικές επιδείξεις εισήγαγαν το κοινό στις καινοτόμες μεθοδολογίες ψηφιακής εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν από το έργο. Τα εργαλεία αυτά, αξιοποιούν τη μέθοδο της παιχνιδοποίησης και τα σενάρια του πραγματικού κόσμου, για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για την αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τη σχετική ενημέρωση για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Η ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες ήταν θετική, υποδεικνύοντας ότι τα εργαλεία και οι προσεγγίσεις έχουν μεγάλες δυνατότητες.

Εξοπλίζοντας τους πολίτες με ψηφιακές ικανότητες του 21ου αιώνα, το έργο Digequal ανοίγει το δρόμο για μια πιο περιεκτική και αποτελεσματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη, και εκδηλώσεις όπως αυτή, είναι καθοριστικής σημασίας για τη διάδοση αυτών των σημαντικών πόρων καθώς και έμπνευση για περαιτέρω υιοθέτηση.

Scroll to Top