Ευρωπαϊκό πρόγραμμα JOPAPP KA2

Το JOPAPP είναι ένα 2ετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται από πέντε εταίρους. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η ανάδειξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει να μεταδώσει τη σημασία της καινοτομίας σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής αποκατάστασης. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί και θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή «job placement app», ένα καινοτόμο εργαλείο που θα αφορά τη χρονική διάρκεια που περνούν οι σπουδαστές, κυρίως στο εξωτερικό, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Η εφαρμογή του JOPAPP θα έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενδυνάμωση των βασικών δεξιοτήτων τους και θα αποτελέσει έναν οδηγό που θα τους «ακολουθεί» καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ευρέσεως εργασίας.

Η καινοτομία του job placement app έγκειται στο σωστό «ταίριασμα» των προσδοκιών των σπουδαστών με τις διαθέσιμες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του JOPAPP, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:   www.jopapp.eu

Το JOPapp είναι ένα 2ετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται από πέντε εταίρους. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η ανάδειξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει να μεταδώσει τη σημασία της καινοτομίας σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής αποκατάστασης. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί και θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή «job placement app», ένα καινοτόμο εργαλείο που θα αφορά τη χρονική διάρκεια που περνούν οι σπουδαστές, κυρίως στο εξωτερικό, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Η εφαρμογή του JOPapp θα έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενδυνάμωση των βασικών δεξιοτήτων τους και θα αποτελέσει έναν οδηγό που θα τους «ακολουθεί» καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ευρέσεως εργασίας.

Η καινοτομία του job placement app έγκειται στο σωστό «ταίριασμα» των προσδοκιών των σπουδαστών με τις διαθέσιμες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα JOPAPP

Scroll to Top