Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα σκακιερα

Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα 2013

Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα 2013

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινώσει σε μεγάλο βαθμό τους δείκτες ανεργίας της χώρας. Δυστυχώς έχει επηρεάσει περισσότερο τις νεότερες ηλικίες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2013 ο δείκτης ανεργίας στις ηλικίες 15-24 ήταν 64,0%, ενώ στις ηλικίες 25-44 ο δείκτης ήταν 34,7% και στις ηλικίες 45-65 ο δείκτης ήταν 14,3%. Το επόμενο διάγραμμα δείχνει το ποσοστό ανεργίας διαχρονικά, ανά κατηγορία ηλικίας.
Τα δραματικά αποτελέσματα της ανεργίας στους νέους είναι εμφανή.

Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα

Σύμφωνα με έρευνες, οι νέοι που παραμένουν άνεργοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, έχουν την τάση να κερδίζουν χαμηλά εισοδήματα στο υπόλοιπο της ζωής τους. Τείνουν να έχουν ψυχολογικά προβλήματα, οδηγούνται στην φτώχεια και ακόμη και σε παράνομες ενέργειες. Οι 7 στους 10 νέους ανθρώπους στην Ελλάδα επιθυμούν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό προκειμένου να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα 2013

Scroll to Top