Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα-featured

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια, η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, εδραιώνει την παρουσία της ολοένα και περισσότερο .  Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα όμως, ακόμη αποτελούν ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Η διεκδίκηση μιας θέσης ευθύνης στην εταιρεία από μια γυναίκα, είναι ενάντια στα κοινωνικά πρότυπα που την θέλουν σε ένα πιο χαμηλό ιεραρχικό πόστο ή ακόμη χειρότερα σε ένα σπίτι.

 

Ίσες ευκαιρίες;

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 1Στις γυναίκες δεν παρέχονται οι ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες, καθώς οι διακρίσεις και η άνιση μεταχείριση εξακολουθεί να υπάρχει. To χάσμα ανάμεσα στο ποσοστό των ανδρών και των γυναικών στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στις ανώτερες ιεραρχικά θέσεις, παραμένει σημαντικό. Οι προκαταλήψεις ως προς το φύλο, που υφίστανται οι γυναίκες, επιδρούν αρνητικά στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Επιπλέον, οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις είναι ένα ακόμα εμπόδιο, όπως φαίνεται και από το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης.

 

 

Μπορούν οι γυναίκες να τα καταφέρουν;

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2

Οι γυναίκες διαθέτουν ικανότητες, ισχυρή θέληση και ένστικτο, οργανωτικότητα, κοινωνική υπευθυνότητα, καθώς και την απαραίτητη ευελιξία που απαιτούνται στο χώρο των επιχειρήσεων. Είναι ικανές να διακριθούν, καθώς τολμούν, δημιουργούν και βάζουν τα θεμέλια για ένα μέλλον απαλλαγμένο από τα παραδοσιακά στερεότυπα. Συμμετέχουν ενεργά, δραστηριοποιούνται, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και κατακτούν τον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι γυναίκες έχουν μάθει στη ζωή τους να ανταπεξέρχονται σε πολλαπλές ευθύνες και υποχρεώσεις και είναι ικανές να κρατούν τις ισορροπίες. Το σημαντικότερο όλων δε, είναι η απόλυτα σφαιρική αντιμετώπιση των πραγμάτων και τις περισσότερες φορές προβλέπουν αρκετά αποτελεσματικά κάθε συνέπεια κάποιου βήματος.

 

Η κοινωνία έχει πολλά να κερδίσει από τις γυναίκες στο επιχειρηματικό πεδίο.

 

Το Έργο WinOnLine

Το WinOnLine είναι το Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ που εστιάζει στις γυναίκες άνω των 40 ετών που επιθυμούν να γίνουν e-επιχειρηματίες. Στόχος του έργου είναι να ενδυναμώσει και να εφοδιάσει τις γυναίκες με χαμηλές ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες, με σκοπό να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Scroll to Top