Η ΕΕΚ με τη ματιά των εκπαιδευτών. “Drop the Baggage” – Επανασχεδίασε το μέλλον

ΕΕΚ, μέσα από τα μάτια των εκπαιδευτών!

Ένα κοινό μείζων πρόβλημα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ότι οι σπουδαστές εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδές τους. Τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης έχουν μειωθεί σημαντικά από το 2004 έως σήμερα, όμως εξακολουθούν να είναι υψηλά, ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες. Οι λόγοι που τους οδηγούν σε αυτήν την απόφαση ποικίλουν. Οι βασικότεροι, όμως, συνδέονται με κοινωνικό-οικονομικά θέματα και προσωπικά-οικογενειακά προβλήματα, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις με το ίδιο το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2021 και τα δημοσιευμένα στοιχεία από το Cedefop, το ποσοστό των σπουδαστών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση μεταξύ των ηλικιών 18-24, σε πολλές χώρες της ΕΕ, έφτανε το 2004 το 42%, ενώ το 2019 φτάνει το 17%. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης τα έτη 2004 και 2019 για τις παρακάτω χώρες:

 

Χώρα

2004 2019
Ελλάδα 14% 4%
Ολλανδία 14% 7%
Ισπανία 32% 17%
Φιλανδία 10% 7%
Πορτογαλία 39%

10%

Όπως φαίνεται και από την έρευνα, τα ποσοστά έχουν πέσει αρκετά σε βάθος 15ετίας, παρόλα αυτά, όμως, παραμένουν αρκετά υψηλά σε κάποιες χώρες. Η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να παρέχουν στους πολίτες τους την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς επίσης, καθορίζει το πλαίσιο για τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αμοιβαία μάθηση. Στοχεύοντας λοιπόν, στην μείωση του ποσοστού της πρόωρης εγκατάλειψης της ΕΕΚ, δημιουργήθηκε το έργο Dropping the Baggage”.

 Το έργο “Dropping the Baggage”

Το “Dropping the Baggage – Investing in the future” είναι ένα έργο Erasmus+, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν πώς αυτοί, με μικρά και απλά βήματα, μπορούν να στηρίξουν περισσότερο τους σπουδαστές τους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών και την μείωση των κινδύνων που οδηγούν σε πρόωρη εγκατάλειψη των σπουδών τους.

Για τον παραπάνω σκοπό, το έργο θα δημιουργήσει εργαλεία που θα στοχεύουν στην αλλαγή της (αρνητικής) νοοτροπίας των σπουδαστών και θα αναπτύξει μια νέα καινοτόμο μέθοδο προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την ονομασία S.C.R.E.A.M! (Strength, Collaboration, Respect, (self)Evaluate, Achieve, Motivate). Στόχος της συγκεκριμένης μεθόδου θα είναι η στήριξη και ενδυνάμωση των μαθητών/σπουδαστών/εκπαιδευομένων και η ολιστική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Έρευνα σε εκπαιδευτές

εκπαιδευτών

Στην παρούσα φάση του έργου, υλοποιείται πρωτογενής έρευνα σε εκπαιδευτές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στόχος της έρευνας είναι να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτών σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, το εκπαιδευτικό περιβάλλον, τους σπουδαστές τους, τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις κ.ο.κ.

Η έρευνα διεξάγεται ταυτόχρονα σε  Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Πορτογαλία και Ολλανδία. Η καταγραφή της παρούσας κατάστασης θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της μεθόδου S.C.R.E.A.M! και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών σε θέματα που αφορούν ολιστικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Στην Ελλάδα η έρευνα διεξάγεται από την p-consulting.gr , η οποία συμμετέχει στο έργο ως εταίρος.

Πως μπορώ να συμμετέχω;

Εάν είσαι εκπαιδευτής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενδιαφέρεσαι να συμμετέχεις και εσύ στην έρευνα μας, ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Μείνετε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας και τις επόμενες δράσεις του έργου!

Scroll to Top