Η Εκδήλωση Κατάρτισης στη Δανία για το έργο ACT!

Η p-consulting.gr μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου ACT! αλλά και μαζί με εκπαιδευτικούς μαθητών 14-18 ετών, βρέθηκαν στην Εκδήλωση Κατάρτισης στο Aarhus, στη Δανία. H Εκδήλωση Κατάρτισης πραγματοποιήθηκε 11, 12 και 13 Οκτώβριου του 2023 και φιλοξενήθηκε από τη SOSU Østjylland.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς:

  • να βελτιώσουν τις διαπολιτισμικές ικανότητές τους,
  • να μάθουν περισσότερα για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στα σχολεία τους, αλλά και
  • να μας δώσουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί.

H Εκδήλωση Κατάρτισης

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης Εκδήλωση Κατάρτισης, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για εκπαιδευτικούς σχετικά με τις συνέργειες διασυνοριακής μάθησης για τους 17 ΣΒΑ. Η ανατροφοδότηση που πήραμε ήταν εξαιρετική, καθώς το εργαλείο ήταν για αυτούς κάτι εξαιρετικό.

Μέσω του εργαλείου και των αποτελεσμάτων του, κατάλαβαν πόσο εξοικειωμένοι είναι με τους ΣΒΑ και κατά πόσο εργάζονται με αυτούς στην τάξη. Το εργαλείο χωρίζεται σε τέσσερις (4) ενότητες οι οποίες είναι οι εξής:

Ενότητα Α: Κοινωνική βιωσιμότητα.

Ενότητα Β: Οικονομική βιωσιμότητα.

Ενότητα Γ: Περιβαλλοντική αειφορία.

Ενότητα Δ: Διασυνοριακή μάθηση και συνεργασία για τους στόχους.

Μέσω του εργαλείου μπόρεσαν να καταλάβουν το επίπεδο εξοικειωμένοι είναι ανά ενότητα. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο σε ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά, ιταλικά και δανικά.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να δοκιμάσουν το Εκπαιδευτικό Διαδικτυακό Πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς σε διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη των ΣΒΑ στα σχολεία. Στόχος του είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας και των συνεργιών μάθησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει τις ίδιες ενότητες του Εργαλείου αυτό-αξιολόγησης. Το Εκπαιδευτικό Διαδικτυακό Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, αυτή τη στιγμή, στα αγγλικά και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμο σε ελληνικά, ρουμανικά, ιταλικά και δανικά.

Τόσο το Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης, όσο και το Εκπαιδευτικό Διαδικτυακό Πρόγραμμα το επόμενο διάστημα θα βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης, από εκπαιδευτικούς όλων των χωρών των εταίρων του έργου, προκειμένου να λάβουμε την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τυχόν διορθώσεις. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί γνώρισαν το ecommunity platform, για διασυνοριακή συνεργασία για τους ΣΒΑ, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε μαθητές 14-18 ετών που οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα Διαδικτυακά εργαστήρια διασυνοριακής συνεργασίας για τους ΣΒΑ, το 2024.

 

Μάθετε αναλυτικά για τα εργαλεία που αναπτύσσονται μέσω του έργου εδώ.

 

Ας συνεργαστούμε για ένα καλύτερο μέλλον!

 

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης πραγματικότητα! 

Scroll to Top