Η εκπαίδευση μέσα από τη ματιά των σπουδαστών

Drop the Baggage” και επένδυσε στο μέλλον!

Ένα από τα βασικά θέματα που καλείται να αντιμετωπίσουμε στην εκπαίδευση σπουδαστών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η πρόωρη εγκατάλειψη των σπουδών.

Οι λόγοι που οι νέοι/νέες εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση είναι κυρίως προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες, επισφαλής κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, το εκπαιδευτικό περιβάλλον, οι σχέσεις σπουδαστών/εκπαιδευτών.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάληψης της εκπαίδευσης (δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, ανώτερης), μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών και την υλοποίηση στοχευμένων πρωτοβουλιών.

Το έργο “Dropping the Baggage” και η εκπαίδευση σπουδαστών

Το “Dropping the Baggage – Investing in the future”, είναι ένα έργο Erasmus+ που επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΕΕΚ, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη μιας προσωποποιημένης προσέγγισης/διδασκαλίας με στόχο τη στήριξη των σπουδαστών και κυρίως αυτών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα την εκπαιδευτική διαδικασία.

Για το σκοπό αυτό πρόκειται να αναπτυχθεί μια νέα – καινοτόμος μέθοδος προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την ονομασία S.C.R.E.A.M! (Strength, Collaboration, Respect, self)Evaluate, Achieve, Motivate). H συγκεκριμένη μέθοδος θα μπορεί να εφαρμοσθεί απο εκπαιδευτικούς φορείς που επιθυμούν να προσεγγίσουν το θέμα της πρόωσης εγκατάλειψης των σπουδών μέσα από νέες τεχνικές και προσεγγίσεις, εφαρμόζοντας προσωποποιημένη στήριξη και ενδυνάμωση.

Έρευνα σε σπουδαστές

εκπαίδευση σπουδαστών

Στην παρούσα φάση του έργου, υλοποιείται πρωτογενής έρευνα σε σπουδαστές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στόχος της έρευνας είναι να καταγραφούν οι απόψεις των σπουδαστών σε θέματα που αφορούν: την εκπαιδευτική διαδικασία, το εκπαιδευτικό περιβάλλον, τους εκπαιδευτές τους, τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις κ.ο.κ.

Η έρευνα διεξάγεται σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Πορτογαλία και Ολλανδία. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη της μεθόδου S.C.R.E.A.M! και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών σε θέματα που αφορούν ολιστικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Στην Ελλάδα η έρευνα διεξάγεται από την p-consulting.gr , η οποία συμμετέχει στο έργο ως εταίρος.

Πως μπορώ να συμμετέχω;

Εάν είσαι σπουδαστής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενδιαφέρεσαι να συμμετέχεις και εσύ στην έρευνα μας, ακόλουθησε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Μείνε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του!

Scroll to Top