Η ομάδα του ACT! πάει Ρουμανία!

Το έργο ACT!

Το έργο ACT! συνεχίζει την πορεία του για να αναπτύξει τα απαραίτητα εργαλεία και μεθόδους, έτσι ώστε παιδιά και δάσκαλοι από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά εκπαιδευτικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα να συνεργαστούν (συν-δημιουργικά) σε παγκόσμια θέματα που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Η διακρατική συνάντηση στη Ρουμανία.

H p-consulting.gr μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου από Ελλάδα, τη Δανία, την Ιταλία, θα βρεθούν την επόμενη εβδομάδα στη Ρουμανία.

Οι εταίροι θα βρεθούν 8 και 9 Ιουνίου, στο Iasi για την 3η διακρατική τους συνάντηση. Η συνάντηση τους θα φιλοξενηθεί από τον οργανισμό FEG (Fundatia Ecologica Green). Η τελευταία διακρατική συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, στην Ελλάδα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Από το Σεπτέμβριο οι εταίροι συναντιούνται online και αναπτύσσουν τα παραδοτέα του έργου. Τα δύο πρώτα παραδοτέα του έργου είναι σχεδόν έτοιμα. Το εργαλείο αυτό-στοχασμού για εκπαιδευτικούς αλλά και το εκπαιδευτικό διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, θα είναι διαθέσιμα το επόμενο διάστημα.

Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε τι θα γίνει στη διακρατική συνάντηση στη Ρουμανία!

Scroll to Top