πιλοτική εφαρμογή featured

Η πιλοτική εφαρμογή SCORE ολοκληρώθηκε

Η πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος του Έργου Erasmus+ SCORE “Developing the Skills of Community & Health Workers Working with Refugees” ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η αύξηση των ικανοτήτων των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες και των επαγγελματιών υγείας στην προσέγγιση και στη συνεργασία με τους μετανάστες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματιών υγείας και δημοσίων υπαλλήλων για την υποστήριξη προσφύγων/μεταναστών υλοποιήθηκε από τις 27 Ιανουαρίου 2020 έως τις 29 Μαΐου 2020. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιούνταν δύο συναντήσεις World Café , αλλά λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Οι εταίροι του SCORE στην Ελλάδα

Συντονιστής εταίρος του Έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών ενώ η p-consulting.gr έτερος εταίρος του Έργου στην Ελλάδα, έχει αναλάβει την ψηφιακή υποδομή της σύμπραξης. Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο έργο αυτό, ανέλαβε την επιλογή των εκπαιδευτών του προγράμματος και τη συγγραφή του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η p-consulting.gr, ως εταιρεία τεχνολογίας και μελετών, ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (και φυσικά την πιλοτική εφαρμογή της στην Ελλάδα). Η online πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι ανοικτή δωρεάν, κατανοητή, εύκολη για τον χρήστη διαθέτοντας τη δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου αριθμού χρηστών.

 

Η πιλοτική εφαρμογή SCORE ολοκληρώθηκε 1Οι εκπαιδευτές της πιλοτικής εφαρμογής

Συντονιστής του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν ο Καθ. Απόστολος Βανταράκης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών/Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής του Έργου SCORE). Εκπαιδευτές του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η κα. Χριστίνα Μάλφα, κοινωνική λειτουργός, η κα. Κωνσταντίνα Τσιντώνη, κοινωνική λειτουργός, η κα. Γεωργία Κωνσταντοπούλου, γνωσιακή ψυχοθεραπεύτρια, η κα. Καρολίνα Ακινόσογλου, παθολόγος-λοιμωξιολόγος, Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών και η κα. Μελίνα Αβαγιανού, ψυχολόγος.

 

Οι εκπαιδευόμενοι

Οι εκπαιδευόμενοι ήταν εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες, στον υγειονομικό τομέα (ιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές), μέλη ΜΚΟ, φοιτητές ιατρικών σχολών και εθελοντές. Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων στην πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος έφτασαν τις 139. Το εκπαιδευτικό υλικό στην online πλατφόρμα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

  1. Νομικό Πλαίσιο – Κοινωνική Ενσωμάτωση / Ένταξη
  2. Ευάλωτες Ομάδες Μεταναστών
  3. Εισαγωγή στη Ψυχική και Σωματική Υγεία των Μεταναστών
  4. Ειδική Ενότητα για Επαγγελματίες Υγείας και Δημοσίους Υπαλλήλους

 

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες χρειάζονται στήριξη προκειμένου να ενταχθούν στην κοινότητα και το SCORE συμβάλλει σε αυτό.

Scroll to Top