Η πορεία του έργου EU Leaders

EU Leaders κι η πορεία του έργου.

Το έργο EU Leaders σκοπεύει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών δεξιοτήτων ηλεκτρονικής ηγεσίας (e-ηγεσίας). Μέσω του έργου θα αναπτυχθεί ένα σύνολο ψηφιακών εργαλείων για την αξιολόγηση, την ανάπτυξη αλλά και την πιστοποίηση δεξιοτήτων e-ηγεσίας, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και υποστηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Η Πορεία του έργου μέχρι σήμερα.

Το έργο ξεκίνησε την πορεία του, το Δεκέμβρη του 2021. Τον Μάρτιο του 2022, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική Online συνάντηση των εταίρων του έργου. Σε αυτή τη συνάντηση οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με την υλοποίηση του έργου και σκιαγράφησαν τις επόμενες κινήσεις τους.

Τον Μάιο του 2022, η ιστοσελίδα και τα προφίλ του έργου, σε Facebook και LinkedIn, δημιουργήθηκαν από την p-consulting.gr. Από τον Μάρτιο, όλη η σύμπραξη είχε ήδη ξεκινήσει να συγκεντρώνει στοιχεία για τη δημιουργία των πρώτων δύο παραδοτέων.

  • Του Οδηγού καλών πρακτικών για την ένταξη σε κατάλληλα ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας και
  • του Μοντέλου e-ηγεσίας που υιοθετήθηκε σε οργανισμούς που βασίζονται στην τεχνολογία (ΤΒ) και μη (ΝΤΒ).

Οι εταίροι συνέλλεξαν στοιχεία από οργανισμούς, ακόμα και εκτός των χωρών από όπου προέρχονται, σχετικά με τις καλές πρακτικές για την e-ηγεσία.

Η σύμπραξη συναντιέται online περίπου δύο φορές τον μήνα για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και των παραδοτέων του. Από τον Οκτώβρη του 2022 μέχρι και τον Δεκέμβρη του 2022, οι εταίροι διεξήγαγαν focus groups, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες από Tech Based (ΤΒ) και Non Tech Based (ΝΤΒ) επιχειρήσεις.

πορεία του έργου EU Leaders 1

Οι ερωτήσεις για τις NTB επιχειρήσεις αφορούσαν την παραδοσιακή αλλά και την καινοτόμο διαχείριση ομάδας, με βάση τις αλλαγές που επήλθαν λόγω της πανδημίας COVID-19 και την έμφαση των επιχειρήσεων, ώστε να προσαρμοστούν σε νέες εταιρικές κουλτούρες. Ενώ οι ερωτήσεις των ΤΒ επιχειρήσεων αφορούσαν το στυλ ηλεκτρονικής ηγεσίας, τις διαδικτυακές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης, τις απομακρυσμένες στρατηγικές και κουλτούρα, την παρακολούθηση της προόδου των ατόμων από απόσταση και τέλος τη χρήση εργαλείων που βασίζονται στο διαδίκτυο (για τη μέτρηση της παραγωγικότητας, της δέσμευσης, της προόδου της εργασίας κ.λπ.).

Περισσότερες πληροφορίες για τα Focus Groups που διεξήγαγε η  p-consulting.gr, μπορείτε να βρείτε εδώ!πορεία του έργου EU Leaders 2

Τον Δεκέμβριο του 2022, οι εταίροι συναντήθηκαν για τη δεύτερη διακρατική συνάντηση, αυτή τη φορά δια ζώσης, στη Λειψία. Σε αυτή τη συνάντηση συζητήσαν και σχεδίασαν τα επόμενά τους βήματα αλλά και τη μέχρι τώρα πορεία του έργου.

Ενώ τα δύο πρώτα παραδοτέα είναι στην τελική τους ευθεία, η δημιουργία του τρίτου παραδοτέου, του e-εκπαιδευτικού προγράμματος, έχει ήδη ξεκινήσει και το πρώτο draft είναι σχεδόν έτοιμο.

Η επόμενη δια ζώσης συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, περίπου την άνοιξη. Οι εταίροι θα συνεχίσουν να συναντιούνται online κάθε δυο εβδομάδες μέχρι τη δια ζώσης συνάντησή τους, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου.

Μείνετε συντονισμένοι! Τα πρώτα παραδοτέα είναι σχεδόν έτοιμα!

Scroll to Top