Η πορεία του Έργου ProLearn featured

Η πορεία του Έργου ProLearn

Συνάντηση εταίρων για το Έργο ProLearn

 

Στις 22 Απριλίου 2021, οι εταίροι του Έργου ProLearn πραγματοποιήσαν διαδικτυακή συνάντηση, προκειμένου να συζητήσουν για την πορεία του Έργου ProLearn και τα επόμενα βήματα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στα αποτελέσματα του Έργου:

 

Η πορεία του Έργου ProLearn 1Ψηφιακό εργαλείο για τη διάγνωση των γνωσιακών διαδικασιών και των τρόπων μάθησης παιδιών ηλικίας από 6 έως 10 ετών

Από τον Ιανουάριο 2021 έχει ξεκινήσει η online έρευνα για γονείς και δασκάλους παιδιών 6-10 ετών σε όλες τις χώρες των εταίρων. Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή δεδομένων, από δασκάλους και γονείς μαθητών 6-10 ετών, μέσα από την αξιολόγηση της γνωστικής λειτουργίας των μαθητών και την αποτύπωση των προτιμώμενων από τους μαθητές μεθόδων μάθησης. Η έρευνα θα είναι διαθέσιμη μέχρι τον Ιούνιο 2021 και απαιτείται η συλλογή 100 απαντήσεων από κάθε χώρα. Για να πάρετε μέρος στην έρευνα που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, μπορείτε να μπείτε εδώ.

 

Η πορεία του Έργου ProLearn 2Εκπαιδευτικό ψηφιακό εργαλείο για δασκάλους και εκπαιδευτικούς

Στόχος του ψηφιακού εργαλείου για δασκάλους και εκπαιδευτικούς είναι να τους βοηθήσει να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για την υποστήριξη των μαθητών. Οι δάσκαλοι θα μπορούν να διαμορφώσουν τη μεθοδολογία διδασκαλίας και να χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους διδασκαλίας, σύμφωνα με τις ανάγκες και το γνωσιακό δυναμικό των μαθητών τους. Το εκπαιδευτικό ψηφιακό εργαλείο αποτελείται από 10 ενότητες και οι εταίροι σε αυτή τη φάση ολοκληρώνουν την αγγλική εκδοχή του και θα προχωρήσουν με τη μετάφραση σε Πολωνικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Ρουμάνικα.

Η πορεία του Έργου ProLearn 3Εκπαιδευτικό ψηφιακό εργαλείο για μαθητές 6-14 ετών

Στόχος του ψηφιακού εργαλείου για μαθητές 6-14 ετών είναι να αναπτύξει τις γνωστικές λειτουργίες και να υποστηρίξει τους μαθητές στην ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων μάθησης, χρησιμοποιώντας τους πόρους και το πλήρες δυναμικό του εγκεφάλου τους. Το εργαλείο θα αποτελείται από ασκήσεις και video, τα σενάρια των οποίων οριστικοποιούνται αυτή τη στιγμή από τους εταίρους του Έργου.

 

Μείνετε μαζί μας για περισσότερα νέα για το Έργο ProLearn!

Scroll to Top