Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΒΑ featured

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ

Ποιοι είναι οι ΣΒΑ;

Παρακάτω παρουσιάζονται οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), σύμφωνα με την ατζέντα 2030.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 1

 

Έκθεση προόδου ΣΒΑ 2022

Το 2022, εκδόθηκε η έκτη (6η) έκθεση, που αναλύει την πρόοδο της Ε.Ε. ως προς τους στόχους που βασίζονται στο επίσημο σύνολο δεικτών ΣΒΑ.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει τον ρυθμό προς τον οποίο έχει προχωρήσει η Ε.Ε. σε καθέναν από τους 17 στόχους.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 2

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στους στόχους που αφορούν:

 • Την εξάλειψη της φτώχειας – ΣΒΑ 1.
 • Την οικονομική ανάπτυξη, πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους – ΣΒΑ 8.
 • Την φθηνή και καθαρή ενέργεια – ΣΒΑ 7.
 • Την βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές – ΣΒΑ 9.

Πρέπει όμως να σημειωθεί, σχετικά με το ΣΒΑ 1 – Μηδενική φτώχεια, ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρονται σε στοιχεία έως το 2019 και δεν έχουν υπολογιστεί οι επιπτώσεις της πανδημίας.

Επιπλέον, η αξιολόγηση του ΣΒΑ 7 – Φθηνή, καθαρή και ενέργεια, επηρεάστηκε αρκετά από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας το 2020 εξαιτίας των περιορισμών που σχετίζονται με τον COVID-19 στη δημόσια ζωή και της χαμηλότερης οικονομικής δραστηριότητας.

Όπως φαίνεται, από το σχήμα, η Ε.Ε. σημείωσε επίσης καλή πρόοδο στους παρακάτω στόχους:

 • καλή υγεία και ευημερία (ΣΒΑ 3),
 • ζωή κάτω από το νερό (ΣΒΑ 14),
 • ισότητα των φύλων (ΣΒΑ 5).

Η πρόοδος προς τους υπόλοιπους εννέα (9) στόχους ήταν αρκετά αργή. Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται και κάποιοι στόχοι να αντιμετωπίζουν ακόμη και ελαφρώς μη βιώσιμες συνολικές τάσεις, κατά την πιο πρόσφατη πενταετή περίοδο των διαθέσιμων δεδομένων.

Αναλυτική πρόοδος των 17 ΣΒΑ

Οι τάσεις των στόχων, για την πρόοδό τους, χαρακτηρίζονται τόσο από ποσοτικούς όσο και από ποσοτικούς δείκτες. Παρακάτω αναφέρουμε τις τάσεις των 17 ΣΒΑ, από το στόχο με μεγαλύτερη βελτίωση έως αυτόν που παρουσίασε αρνητική βελτίωση την τελευταία πενταετία :

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 3  ΣΒΑ 16 – Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί: Σημείωσε σημαντικές τάσεις βελτίωσης την τελευταία πενταετία. Η ζωή στην Ε.Ε. έχει γίνει πιο ασφαλής τα τελευταία χρόνια.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 4  ΣΒΑ 1 – Μηδενική φτώχεια: Σημειώθηκε σημαντική βελτίωση, καθώς υπάρχει αύξηση του μεριδίου των ανθρώπων που μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 5  ΣΒΑ 8 – Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη: Σημείωσε σημάδια ανάκαμψης μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας, στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Μετά τη συρρίκνωση που υπέστη το 2020, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε σημαντικά το 2021, αν και παρέμεινε ελαφρώς κάτω από τα επίπεδα πριν την πανδημια.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 6  ΣΒΑ 7 – Φθηνή και καθαρή ενέργεια: Επηρεάστηκε έντονα με τα μέτρα που ελήφθησαν για τον Covid-19, όπως οι περιορισμοί στη δημόσια ζωή και η χαμηλότερη οικονομική    δραστηριότητα.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 7  ΣΒΑ 9 – Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές: Χαρακτηρίστηκε με ευνοϊκές τάσεις, στο μεγαλύτερο μέρος του δείκτη του.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 8  ΣΒΑ 3 – Καλή υγεία και ευημερία: Οι τάσεις φαίνονται ευνοϊκές, εάν και ακόμα δεν αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις του Covid-19.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 9  ΣΒΑ 14 – Ζωή στο νερό: Οι τάσεις στη θάλασσα και στη βιώσιμη αλιεία είναι γενικά ευνοϊκές.

 Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 10  ΣΒΑ 5 – Ισότητα των φύλων: Δείχνει αρκετά ευνοϊκή εξέλιξη στις περισσότερες περιοχές που παρακολουθείται.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 11  ΣΒΑ 11 – Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες: Οι δείκτες δείχνουν σε μεγάλο βαθμό ευνοϊκές εξελίξεις σχετικά με την ποιότητα ζωής σε πόλεις και κοινότητες.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 12  ΣΒΑ 10 – Λιγότερες ανισότητες: Οι εξελίξεις στον τομέα αυτόν δείχνουν μια μικτή αλλά κατά μέσο όρο μέτρια ευνοϊκή εικόνα.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 13  ΣΒΑ 12 – Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή: Οι τάσεις φαίνονται ανάμεικτες σε σχέση με το παρελθόν.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 14  ΣΒΑ 4 – Ποιοτική εκπαίδευση: Τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά ανάμεσα στους δείκτες που παρακολουθούν τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και σε αυτούς των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 15  ΣΒΑ 13 –  Δράση για το κλίμα: Οι τάσεις είναι μετρίως θετικές, παρόλο που οι τάσεις στις περιοχές που παρακολουθούνται δείχνουν μια ανάμεικτη εικόνα.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 16  ΣΒΑ 2 – Μηδενική πείνα: Η παρακολούθηση του δείκτη επικεντρώνεται στον υποσιτισμό, τη βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα των τάσεων διαφέρουν.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 17  ΣΒΑ 17 – Συνεργασία για τους στόχους: Οι τάσεις είναι σχετικά ουδέτερες.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 18  ΣΒΑ 6 -Καθαρό νερό και αποχέτευση: Μια συνολικά ουδέτερη αξιολόγηση, καθώς κατά μέσο όρο δεν έχει γίνει καμία σημαντική πρόοδος τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Πρόοδος της Ε.Ε. ως προς τους 17 ΣΒΑ 19ΣΒΑ 15 – Ζωή στην στεριά: Οι δείκτες που έχουν επιλεγεί, δείχνουν κάποιες μικρές βελτιώσεις σε συνδυασμό με μερικά σαφώς αρνητικές εξελίξεις, που έχουν σαν αποτέλεσμα μια συνολική μικρή αρνητική αξιολόγηση σε επίπεδο στόχου.

Περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες, σχετικά με τους ΣΒΑ και την έκθεση, μπορείτε να δείτε εδώ!

Πως όμως θα μάθουμε περισσότερα για τους ΣΒΑ;

Μέσα από το έργο ACT!

Το έργο ACT! σκοπεύει να δημιουργήσει εργαλεία και μεθόδους, έτσι ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί, διαφορετικών χωρών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών περιβαλλόντων, να συνεργαστούν σε παγκόσμια θέματα που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν, για αυτό το σκοπό, είναι τα εξής:

 • Εργαλείο Αυτό-στοχασμού για εκπαιδευτικούς σχετικά με διασυνοριακές συνεργίες μάθησης για τους ΣΒΑ.
 • Πρόγραμμα Διαδικτυακής Επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς σε διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη των ΣΒΑ στα σχολεία.
 • Κοινοτική ηλεκτρονική πλατφόρμα για διασυνοριακή συνεργασία για τους ΣΒΑ.
 • Διαδικτυακά εργαστήρια για διασυνοριακή συνεργασία για τους ΣΒΑ.

Ομάδες στόχοι του ACT! αποτελούν :

 • Παιδιά 14 – 18 ετών.
 • Δάσκαλοι μαθητών 14ης – 18ης ετών.
 • Σχολεία πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ιδρύματα κατάρτισης.
 • Εκπαιδευτικές αρχές.
 • ΜΚΟ και οργανώσεις που εργάζονται για την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Δήμοι.
 • Δημόσιοι και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς.
 • Τοπική/ περιφερειακή/ εθνική/ ευρωπαϊκή κοινότητα.

Οι ΣΒΑ μας αφορούν όλους! Ας δράσουμε ενωμένοι!

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης πραγματικότητα!

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο επισκεφθείτε την σελίδα του εδώ!

 

 

Scroll to Top