Η Σπουδαιότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Επιχειρηματικά Βήματα και η σημασία του έργου μας EmpowerAI

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence-AI) είναι πλέον στην καθημερινότητά μας και οι προκλήσεις όσο και οι ευκαιρίες που προσφέρει στο τομέα της επιχειρηματικότητας είναι σημαντικές. Η στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων, αλλά και η ίδρυση νέων, απαιτεί την αναγνώριση ότι η επιδεξιότητα στην κατανόηση και χρήση των τεχνολογιών ΑΙ αποτελεί ζωτική ψηφιακή δεξιότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Erasmus+ έχουν δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της γνώσης σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη μεταξύ των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εμπλέκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύξαμε το έργο EMPOWERAI, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και πρόκειται να υλοποιηθεί από 5 εταίρους, προερχόμενους από την Ιρλανδία, τη Φινλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, με τη συμμετοχή της p-consulting.

Πρόκειται για ένα έργο που σαν στόχο έχει να ενισχύσει, από επιχειρηματική σκοπιά, την ψηφιακή ικανότητα και τη χρήση εργαλείων ΑΙ από γυναίκες επιχειρηματίες ή γυναίκες που πρόκειται να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το EmpowerAI απευθύνεται στις εξής ομάδες – στόχους:

Γυναίκες επιχειρηματίες. Θα εξασφαλίσει ότι διαθέτουν τις ψηφιακές γνώσεις και τα εργαλεία ΑΙ που θα τις υποστηρίξουν σε διάφορες πτυχές της επιχειρηματικότητας, όπως η ένταξη στην αγορά, το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις, η εξυπηρέτηση πελατών και η οικονομική διαχείριση.

Εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης ΕΕΚ. Θα τους εξοικειώσει με τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να την εντάξουν στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Αυτό θα αυξήσει την ετοιμότητά τους να ενδυναμώσουν γυναίκες επιχειρηματίες αλλά και την επόμενη γενιά γυναικών επιχειρηματιών, με τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων αυτών.

Εκπαιδευόμενοι επαγγελματικής εκπαίδευσης ΕΕΚ. Είναι μία ομάδα που εμμέσως θα ωφεληθεί, καθώς το έργο θα εφοδιάσει την επόμενη γενιά επιχειρηματιών με εργαλεία και μεθόδους που θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις επιχειρηματικές τους προσπάθειες μετά την αποφοίτησή τους.

Μέσα από την υλοποίηση του έργου στοχεύουμε επίσης στη βελτίωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, καθώς όπως προκύπτει από έρευνες, περισσότερες γυναίκες από άνδρες έχουν έλλειψη γνώσης σχετικά με το πως να αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν με το EmpowerAI είναι:

  • Ψηφιακή βιβλιοθήκη με εργαλεία ΑΙ. Θα περιλαμβάνει μια σειρά από εργαλεία και πόρους, όπως chatbots που λειτουργούν με Τεχνητή Νοημοσύνη, analytics tools και learning platforms.
  • Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα προσφέρει μία ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού για κατάρτιση στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως διαδραστικά μαθήματα, εκπαιδευτικά videos, κουίζ και μελέτες περιπτώσεων.

Με την υλοποίηση του, το EmpowerAI θα βοηθήσει τις γυναίκες επιχειρηματίες να δουν την Τεχνητή Νοημοσύνη σαν έναν «φίλο» που θα τους στηρίξει στην εργασία τους. Να επωφεληθούν από τη χρήση εργαλείων ΑΙ ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και να ανταπεξέλθουν στο ολοένα και πιο ψηφιακό και υψηλού ανταγωνισμού περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

Μείνετε συντονισμένοι για νεότερες ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα του EmpowerAI για την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Scroll to Top