2η διακρατική συνάντηση του AIDA

Η 2η διακρατική συνάντηση του AIDA έγινε στην Πάτρα

Δια ζώσης συνάντηση μετά από καιρό

Οι φυσικές διακρατικές συναντήσεις είναι πολύ σημαντικές για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών έργων. Η πανδημία όμως έβαλε φρένο στις δια ζώσης συγκεντρώσεις μας. Έτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα οι εταίροι βρισκόντουσαν αποκλειστικά διαδικτυακά.

Έχοντας πάντα υπόψιν την προστασία από την πανδημία, η ομάδα του έργου AIDA αποφάσισε να επιστρέψει σιγά σιγά στην κανονικότητα. Έτσι, πραγματοποιήθηκε η 2η διακρατική συνάντηση στην Πάτρα, με φυσική συμμετοχή, το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου 2021.

Έτσι υλοποιήθηκε υπό το συντονισμό της p-consulting.gr, η 2η διακρατική συνάντηση του έργου.

Το παρόν και το μέλλον του έργου

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι εταίροι επικεντρώθηκαν στις δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και στα επόμενα βήματα του έργου.

Αρχικά συζήτησαν για τον “Οδηγό για τη φροντίδα ηλικιωμένων με ειδικές ανάγκες υστέρηση” που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

  • τις βιολογικές-ψυχολογικές-κοινωνικές ανάγκες των ηλικιωμένων με ειδικές ανάγκες
  • τα κύρια χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων με ειδικές ανάγκες και τις διαφορές τους από τα χαρακτηριστικά των υπολοίπων ηλικιωμένων
  • τις αναγκαίες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη φροντίδα ηλικιωμένων με ειδικές ανάγκες.
  • προτάσεις για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους με ειδικές ανάγκες, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Στη συνέχεια εξέλιξαν το “Online εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες που ασχολούνται με τη φροντίδα ηλικιωμένων με ειδικές ανάγκες ”.

Συγκεκριμένα συζήτησαν και ανέπτυξαν τις παρακάτω ενότητες :

  • Στρατηγικές για διαχείριση των συναισθημάτων
  • Θεραπείες “Τρίτου Κύματος” για άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Άνοια και γνωστική εξασθένιση
  • Αυτοδιάθεση και αυτονομία των ατόμων με αναπηρία
  • Δραστηριότητες για την προώθηση της ενεργού γήρανσης

Τέλος η p-consulting.gr προχώρησε στην παρουσίαση της δομής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του online εκπαιδευτικού προγράμματος.

Μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς για τις δράσεις του έργου, μέσα από το website και το Facebook.

Scroll to Top