Θεμελιώνοντας την κοινότητα πρακτικής του έργου GreenVET

Με το βλέμμα στραμμένο στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία στοχεύει να καταστήσει την Ευρώπη ως την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050, το έργο GreenVET προσβλέπει στη δημιουργία μιας Κοινότητας Πρακτικής μεταξύ των σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την πιο αποτελεσματική εκπαίδευσή τους. Μέσω του δικτύου σχολών που θα δημιουργηθεί για χάρη του έργου, θα σχηματιστεί μια Ευρωπαϊκή συμμαχία όπου θα λειτουργήσει ως κίνητρο ώστε να ενταθούν οι προσπάθειες προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.  

Ξεκινώντας από την άνοιξη του 2024, η κάθε σχολή ΕΕΚ θα καθορίσει τους αντιπροσώπους της που θα εκπροσωπούν τη σχολική κοινότητά τους και αφού διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τον βαθμό βιωσιμότητας που προωθεί η σχολή τους, στην αρχή του σχολικού έτους 2024-2025 θα ξεκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διαδικτυακά εργαστήρια όπως επίσης και σε μια μοναδική ευκαιρία δια ζώσης εκπαίδευσης στη Φινλανδία. 

Το Νοέμβρη του 2024, οι εκπρόσωποι θα ταξιδέψουν στην πόλη του Εσπού στην Φινλανδία για μια πενθήμερη εκπαιδευτική συνάντηση (04.11.2024-08.11.2024) στα πλαίσια της θεμελίωσης της Κοινότητας Πρακτικής. Εκεί θα έρθουν σε επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας, θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και θα συζητήσουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου. Ταυτόχρονα, θα ενημερωθούν σχετικά με το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστούν οι ενέργειες διαμόρφωσης των σχολών ΕΕΚ και θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία αξιολόγησης που θα χρησιμοποιήσουν. Τέλος, οι εκπρόσωποι θα συντονιστούν με τις επερχόμενες δραστηριότητες του προγράμματος. 

Σε μια κοινωνία που οι λειτουργίες της γίνονται ολοένα και πιο απομακρυσμένες και διαδικτυακές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρούμε την επαφή για να κάνουμε πιο ισχυρά τα θεμέλια των σχέσεων μας. Η συνάντησή μας στη Φινλανδία θα είναι ένας τρόπος να έρθουμε πιο κοντά, να μάθουμε ο ένας από τον άλλον, να αλληλοϋποστηριχθούμε και να δώσουμε μεταξύ μας ένα επιπλέον κίνητρο ώστε να παραμείνουμε αφοσιωμένοι συλλογικά και ατομικά στον τελικό μας στόχο, μια Ευρώπη πράσινη και προσανατολισμένη στη βιωσιμότητα. 

Scroll to Top