ισότητα των φύλων

Η ισότητα των φύλων στην αναζήτηση θέσεων απασχόλησης

Έρευνα σχετικά με τις έμφυλες προκαταλήψεις στην αγορά εργασίας.

Η ισότητα των φύλων είναι ένα θέμα που απασχολεί σε σημαντικό βαθμό τους υπευθύνους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, αλλά και τα ίδια τα άτομα που αναζητούν εργασία.

ισότητα των φύλωνΤα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική προσπάθεια σε πολιτικό και νομικό επίπεδο προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση πρόσβαση στην εργασία των γυναικών και των ανδρών, χωρίς περιορισμούς που να βασίζονται στο φύλο.

Σε αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται και η ομάδα του Ευρωπαϊκού έργου “O’Bias Your Future”, το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλει στην ισότιμη διεκδίκηση εργασίας ανάμεσα στα δύο φύλα, μέσα από την καταπολέμηση των έμφυλων προκαταλήψεων στην αγορά εργασίας, την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εργασία και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε ό,τι αφορά την επαγγελματική σταδιοδρομία και προσωπική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας ανεξαρτήτως φύλου.

Το έργο υλοποιείται από εξειδικευμένους φορείς και επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Κολλέγια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Πορτογαλία, Ισπανία, Πολωνία, Κύπρο, Ελλάδα και Γερμανία.

Τι αφορά η έρευνα μας.
Η p-consulting.gr, υλοποιεί πρωτογενή έρευνα για την καταγραφή δεδομένων σχετικά με την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας.

Η έρευνα απευθύνεται σε:

  • Άτομα που αναζητούν εργασία
  • Υπευθύνους σε τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού/εξειδικευμένα στελέχη πρόσληψης προσωπικού.

Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που θα συλλέξουμε θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός εργαλείου αυτό-αξιολόγησης (σχετικά με τις έμφυλες προκαταλήψεις στην αγορά εργασίας) και ενός online lab με δεδομένα, πληροφορίες και εργαλεία που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των έμφυλων προκαταλήψεων.

Η έρευνα είναι ανοιχτή, δημόσια και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετέχουν συμπληρώνοντας το σχετικό online ερωτηματολόγιο, έως την Παρασκευή 29.10.2021.

  • Ερωτηματολόγιο για τα άτομα που αναζητούν εργασία.
  • Ερωτηματολόγιο για τους υπευθύνους σε τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού/εξειδικευμένα στελέχη πρόσληψης προσωπικού.

Η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας μας αφορά όλους!

Scroll to Top